„Stezka začíná za zemědělským družstvem, vede polní cestou nad Němčice, odkud údajně velel prezident Masaryk vojsku při vojenských manévrech a kde pak byla zasazena na jeho počest lípa,“ sdělila Deníku jedna z hlavních organizátorek akce Naděžda Tesaříková.

„Zda toto místo skutečně pan prezident navštívil není historicky doloženo. Ale lípa tam opravdu byla.“

Akce začala v patnáct hodin u kříže před zemědělským družstvem. O kulturní program se postaral hanácký soubor Pantlék a Středisko volného času Orion připravilo pro děti poutavou soutěž.

Na konci naučné stezky, na vyhlídce nad Němčicemi bylo připraveno občerstvení, opékání špekáčků a nechyběly ani hanácké vdolečky.

„Příjemná asi dvoukilometrová procházka,“ hodnotil sobotní odpoledne němčický rodák pan Vrána.

„Když jsem byla malá, chodívali jsme sem s rodiči v neděli na procházku,“ vzpomíná Věra Mašterová.

„No a v dobách, kdy ještě býval sníh jsme tady běžkovali,“ doplnil její manžel.

„Tady ten kopec pamatuje, že jsem tu i jezdil na lyžích. Měl jsem po strýčkovi sto osmdesát centimetrů dlouhé lyže s vázáním Kandamar, s ocelovými hranami,“ připojil další zážitek pan Vrána.

Role prezidenta T. G. Masaryka se ujal Jiří Vrba. Nechyběla ani první dáma Charlotta, v podání paní Vrbové. Na dotaz, proč nepřijel na Hektorovi pohotově odpověděl, že se nevešel do rajtek.

„Ale až bude výročí dvě stě let republiky, slibuju že do nich zhubnu,“ nenechal se dotazem vyvést z míry místní ochotník.
Na slavnostním otevření stezky se sešly všechny generace. Nechyběly ani rodiny s dětmi.

„Je to milé setkání místních lidí, které není tak často navštěvováno a teď přímo vybízí k setkávání,“ hodnotil novou vyhlídku Michal Wolf.

„Je to vlastně jediný němčický kopec, na Hané jich moc není. Občas nebude na škodu, když si sem místní zajdou a získají nadhled nad svými problémy a podívají se na Němčice z jiné perspektivy,“ doplnil Wolf.

Naučná stezka zahrnuje informační tabule nejen o Němčicku, prezidentu Masarykovi, nabízí panoramatickou fotku kraje, ale také mapuje místní floru a faunu.

„Možná i pohled na opačnou stranu, na skládku tuhého komunálního odpadu, v nás občas hne svědomím,“ pokračoval v úvahách Michal Wolf.

„Při pohledu na to množství se každý musí zamyslet, kolik zbytečných odpadků denně všichni produkujeme. I toto je nadhled, který nám často v životě chybí,“ dokončil úvahu ekologicky smýšlející otec dvou synů. (adp)