Když se řekne Němčice nad Hanou, co vás napadne?
Moje rodné městečko, kde jsem se narodil před téměř padesáti lety. Vyrůstal jsem zde, žil a navštěvoval dnes už bývalé jesle, mateřskou a základní školu. Poté jsem na nějakou dobu Němčice opustil z důvodu studia a krátce jsem žil i mimo svou rodnou obec. Po roce jsem se vrátil a pracoval jsem přibližně deset let v cukrovaru. Jelikož mám Němčice v srdci, rozhodl jsem se pro město pracovat a od roku 1998 působím v komunální politice.

close Jan Vrána je starostou Němčic nad Hanou od roku 2018. info Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil zoom_in Jan Vrána je starostou Němčic nad Hanou od roku 2018. Jak vnímáte vaše rodiště?
Jsme malé městečko, ale mám to tady rád a líbí se mi tady. K rodinnému životu jsme úplně ideálním místem. V našem městě jsou zajištěny veškeré služby, které potřebujete k životu. Město je zřizovatelem čtyř příspěvkových organizací, které zajišťují vzdělávání našich dětí. Ve městě jsou zajištěny téměř veškeré služby. Všechno co k životu potřebuji, tak u nás najdu. Myslím si, že občanská vybavenost je na velmi dobré úrovni. Nejen já, ale i obě mé děti navštěvovaly všechny naše příspěvkové organizace. Po mateřské škole začaly navštěvovat základní školu a docházely do různých zájmových kroužků v Domu dětí a mládeže a také Základní uměleckou školu (Zuš).

Právě místní Zuška má výborný kredit…?
Ano, v Němčicích dává základní vzdělání v hudebních i nehudebních oborech našim dětem již padesát let. Navštěvoval jsem ji i já sám, byl jsem také jedním ze zakládajících členů místního Dechového orchestru mladých a od jeho zrodu jsem v něm hrál patnáct let. Mé děti po mně převzaly pomyslnou štafetu. Těší mě, že se jim v Němčicích líbí a oba v současnosti v městečku žijí, i když mají práci jinde.

Koupací biotop místo chátrajícího koupaliště?

Volnočasové vyžití je u vás jaké?
Máme například kino, což není u obcí naší ale i větší velikosti pravidlem. Město nabízí k využití volného času i několik sportovních areálů - sportovní halu SUPROVKU, víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem, sokolovnu a fotbalový stadion, který má dvě travnatá hřiště. Volný čas je možné využívat i organizovaně a to v našem městě zajišťuje na profesionální úrovni Středisko volného času Orion, které nabízí zájmové kroužky pro děti i dospěláky. Trochu mě trápí, že nemáme možnost koupání. Pamatuji si, že jako dítě jsem na koupaliště chodil, ale v době, kdy se o rekonstrukci koupaliště uvažovalo, se v zastupitelstvu nenašla vůle.

Vy sám byste byl pro rekonstrukci chátrajícího koupaliště?
Já bych byl pro zřízení koupacího biotopu, od té myšlenky jsem nikdy neustoupil. V prostoru bývalého koupaliště by se jednalo o další krásnou destinaci na území města.

Jak byste popsal naturel místních obyvatel?
Jsme Hanáci. Na jedné straně dokážeme být dobrosrdeční, na druhé i zákeřní. Hanáci vždycky lpěli na svých majetcích. Zde narážím na svou funkci, někdy najít společnou řeč je obtížné. Zkrátka Hanák si svůj majetek chrání a brání. K půdě a majetku má vztah.

Čím jsou podle vás Němčice zajímavé turisticky?
Jedna zajímavost, o které se moc neví, tu je. Myslím si, že je pouze pět kostelů, které mají postavenou věž mimo vlastní kostelní budovu. Náš chrám svaté Máří Magdalény má svou věž pět metrů od hlavní lodi kostela. Na území našeho katastru se nachází Keltské oppidum Kratiny, které do budoucna asi nabere na významu.

Po celé republice byl známý cukrovar…
Bohužel, cukrovar už je patnáct let po likvidaci. Budovy jsou srovnány se zemí a už nám zůstávají pouze vzpomínky.

Co v prostoru po cukrovaru bude?
V části plochy po cukrovaru jsou dnes již vybudované rodinné domy a některé jsou ještě před dokončením. Na tomto území bylo také soukromou osobou vybudováno bydlení pro seniory, které je u našich starších spoluobčanů velmi oblíbené. Pozemky po bývalém cukrovaru jsou dnes také využity k podnikání. Bylo zde vystavěno servisní středisko zemědělských strojů a na bývalých kalových polích byla vybudována solární elektrárna. Stále nám zůstavá větší část volných pozemků v tomto území, které město připravuje pro výstavbu rodinných domů. V současné době se připravuje projekt na vybudování inženýrských sítí, které mají být připraveny pro výstavbu téměř šedesáti rodinných domů.

Registrujete zájem o bydlení v Němčicích?
Ano a obrovský. Neexistuje týden, kdy by se neozval nějaký zájemce o možnost bydlení.

Jak rozmanitý je u vás spolkový život?
Je velmi bohatý, v našem městě působí více než dvacet neziskových organizací. Ne všechny vyvíjejí na veřejnosti viditelnou činnost. Největším je Moravský rybářský svaz, který má okolo čtyř stovek členů. Jedním z nejaktivnějších spolků jsou hasiči, kteří se velmi aktivně podílí na společenském životě v našem městě. Velmi aktivní a úspěšné jsou i sportovní kluby – TJ Stavební stroje, TJ Sokol a Fotbalový klub. Dovolím si vyzvednout úspěchy členů krasojízdy, která má v našem městě již dlouhodobou historii. Ve šlépějích Anny Matouškové jdou i další generace a dělají čest našemu městu. Nedávno se naše děvčata Michaela Vosičková a Alena Florová stala vicemistryněmi Evropy. Zajímavý je klub AVZO, což je střelecký klub. Ve městě působí i myslivci a včelaři, máme také folklorní a divadelní soubor, ale já bych nerad na někoho zapomenul.

Chybí les a voda v rybníce

Ve vedení města jste přes dvacet let. Jaké byly největší investice za tu dobu?
Za tu dobu se v Němčicích vybudovala spoustu věcí ať už to byly sportovní areály (sportovní hala, víceúčelové hřiště), byly zrealizovány opravy chodníků a komunikací, vybudována kanalizace včetně čistírny odpadních vod. Dovolím si, ale vyzdvihnout jednu investici a tou je minulý týden slavnostně otevřená budova základní školy.

Co vás naopak čeká v nejbližší budoucnosti?
Prioritou je v současné době připravovaná infrastruktura pro výstavbu rodinných domů na pozemcích po bývalém cukrovaru. Máme take připravený projekt na rekonstrukci zázemí v budově mateřské školy, budova základní umělecké školy potřebuje nový kabát, zastupitelstvo města schválilo studii na rekonstrukci bývalé radnice. Je také připravený projekt na rekonstrukci šaten a zázemí na fotbalovém hřišti. Pro naše středisko volného času bychom rádi vybudovali zázemí.

Chybí vám vůbec v rodném kraji něco?
Ano, chybí mi tu les! Nemůžeme ale mít všechno, já bych neměnil. Chtěl bych ale vrátit vodu do němčického rybníka.