O záchranu zpustlých sakrálních staveb usilují v Němčicích nad Hanou. Město se je snaží získat do svého vlastnictví, aby je potom mohlo opravit.

„Na naší úřední desce visí už nějakou dobu výzva, v níž žádáme, aby nám lidé doložili vlastnictví tří křížů, dvou soch a jedněch božích muk. Pokud se majitelé neozvou do 22. prosince, pak tyto stavby poputují do našeho vlastnictví,“ informovala starostka Němčic nad Hanou Ivana Dvořáková.

Lidé v obci o snaze úřadu vědí. „Slyšeli jsme o tom, ale kdo je majitelem kříže, to netušíme,“ uvedli dva muži z Šafaříkovy ulice žijící jen kousek od jedné z pamětihodností.

Jena Balášová, která bydlí ve stejné ulici, tvrdí, že se o kříž, který stojí jen pár domků od toho prvního, starala dříve rodina Pospíšilových.

„Co na něm bylo napsáno? Že jej zaplatila rodina Dvořákových? No, vždyť Pospíšilová byla za svobodna Dvořáková,“ vzpomněla si. Líčila, jak se Staňa Pospíšil o kříž kdysi staral. Než zemřel. Jestli měl nějakou přízeň, to si Jena Balášová nevybavuje. Dobře si však pamatuje, jak stavbu poničila padající větev.

„Stalo se to asi před sedmi lety. Větev tehdy srazila železný kříž, který od té doby leží v budově naproti,“ uvedla.

Nezůstane tam však věčně. Město chce všechny sakrální stavby postupně opravit. Zastupitelé si již nechali zpracovat odhadní posudek, který vyčíslil jejich cenu.

„Bez takového posudku by nemohli ty sochy a kříže převzít, musí být známá jejich hodnota,“ vysvětlil Jindřich Garčic, vedoucí odboru kultury a památkové péče olomouckého krajského úřadu.

Jeho kolega Pavel Pospěch k tomu doplnil, že pokud nejde o státem uznanou památku, pak může takový odhad provést i kameník. Jeden kříž se již Němčicím na základě výzvy občanům podařilo získat do svého majetku. Brzy se vrátí opravený na své místo.

„Od konce srpna bude kříž znovu zdobit parčík v ulici Novosady,“ pochlubila se starostka Dvořáková s tím, že obnova přišla na zhruba sto deset tisíc korun.