„V domě máme devět bytových jednotek, kde bydlí šest rodin. Většina je důchodového věku a nemůže pořádně na nohy, takže jsme s přítelem v domě jediní, kdo může zpoza branky popelářům vynosit popelnice před dům na chodník, aby je mohli vyprázdnit," říká dvaatřicetiletá Miloslava Říhová.

„Popelnic máme pět a není to zrovna nejlehčí umístit je na chodník před dům. Přítel je občas pryč, takže jsem na to sama. Zajímalo by mě, jak to mají tam, kde popelnice nemá kdo odnosit. Určitě jsou někde pouze imobilní starší lidé, nebo těhotné maminky samoživitelky, které nemají ochotné sousedy," zamýšlí se žena, kterou by potěšilo, kdyby pracovníci komunálních služeb vyšli některým obyvatelům vstříc.

Popelnice někdo převrhl na auto

„Když se něco s mými popelnicemi na chodníku, tudíž na veřejném prostranství stane, kdo za to pak může, když my ty popelnice musíme na ten chodník dát kvůli popelářům, nebylo by lepší, kdyby si pro ně ti pracovníci došli za branku, a pak je sami vyprázdněné zase vrátili?" ptá se žena, která zároveň uvedla, že v úterý v noci všech pět popelnic navíc někdo převrhl na sousedovo auto.

„Popelnice jsou náš majetek a zabíráme jím místo na veřejném prostranství. Obchodníci svými cedulemi zabírají také místo před obchodem a platí za to, když se s nimi něco poničí, je to jejich zodpovědnost, takže by mě zajímalo, kdo za to může," uvedla žena.

Ten by chtěl to a ten zas tohle

Ženiny potíže sami pracovníci komunálních služeb považují za problém, se kterým se již setkali, vše je ale o domluvě mezi pracovníky komunálních služeb T. S. A.S.A. a obyvateli města.

„Je to velký problém, kdyby pracovníci šli k jednomu na chodník, k jednomu za branku, asi by se to jedněm líbilo a druzí by chtěli to stejné a celkově by to pak moc nefungovalo. Popelnice by lidé měli dávat do svozové trasy," říká ředitel T. S. A. S. A. Martin Grepl.

Do jaké vzdálenosti by si pracovníci měli dojít pro popelnici, a kde už to není jejich povinnost po ní pátrat, neurčuje žádný zákon.

„Je to na domluvě mezi pracovníky a lidmi, kteří jsou odjakživa zvyklí popelnice dávat do svozové trasy. Popelnice by měly být umístěny vždy co nejblíže svozové trasy, ale do jaké vzdálenosti jsou nuceni pro ně pracovníci dojít, neurčuje žádný zákon, jen obecná pravidla," uvádí Martin Grepl, který dodává k obavám ženy, že například s tím, že majitel popelnice nachystá pracovníkům komunálních služeb popelnici do svozové trasy na omezenou dobu by nikdo neměl mít problém, spíš naopak.

A co vlastně svozová trasa je?

„Svozové stanoviště je místo určené k dočasnému umístění sběrných nádob tak, aby byly volně a bezpečně přístupné pro svoz jejich obsahu. Vzdálenost od krajnice vozovky k místu přistavení nádoby by měla být taková, aby nedošlo k přímému ohrožení účastníků silničního provozu," popsal Martin Grepl, co je svozové místo, o kterém hovoří i Vyhláška č.6/2011, týkající se problematiky shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Prostějova.