„Chodíváme do tělocvičny a pak někdy na koupaliště. Jinak ale není moc kde co pořádat," vyjádřila se třeba Dagmar Kaňáková z Vrahovic. „Není to prostě žádná sláva. Nebylo by špatné, kdyby se na tom-hle stavu něco změnilo," nechala se slyšet.

Částečně s ní souhlasí také místní aktivista Pavel Dopita. Ten spíše poukazuje na osud venkovních prostorů, které mohly dříve kultuře sloužit. „Na některé akce se volná místa najdou, třeba sál v hasičárně nebo U Lípy. Venkovní prostory ale prostě nejsou," vyjádřil se Pavel Dopita.

Poukazuje také na takzvaný cvikl, místo, kde se dala posezení a větší události pořádat. Ten už však dávno svému účelu neslouží. Primátorka Alena Rašková, která navíc ve Vrahovicích bydlí, na druhou stranu nedostatky nevidí.

„Slyším zprávu o takovém požadavku lidí poprvé, nikdo se v tomhle smyslu nevyjádřil ani na setkání radních s obyvateli," řekla Alena Rašková.

Primátorka navíc připomněla, že Vrahovice disponují velkým hřištěm, koupalištěm i místy pro pořádání plesů.

Méně spokojené obyvatele dychtící po venkovních prostorách k pořádání třeba drakiád či jen posezení s nějakou muzikou mohly ukonejšit plány na přípravu subcentra.
Zde měl být prostor jak pro setkávání lidí, tak i k vyřádění dětí. Přípravy se však zatím podle informací primátorky nepohnuly.

„Je to hodně výhledová věc. Záleží teď na řešení územního plánu," uzavřela Alena Rašková.