Pravoslavní křesťané slaví Vánoce právě dnes (v sobotu . I v prostějovké modlitebně svatého Jiří Vítězného mají naplánovanou vánoční bohoslužbu.

„Zatím jsem tu nový a s farností se teprve seznamuji. Nejsem si tedy jistý, kolik lidí přijde. Větší účast bude asi až v neděli, kdy máme bohoslužbu opět v deset hodin dopoledne. Navíc někteří z farníků už oslavili Vánoce v prosinci,“ vysvětlil pravoslavný duchovní Milan Koplík.

Dvojí Vánoce

Mezi českými pravoslavnými se totiž mísí užívání dvou kalendářů. Juliánského a gregoriánského, zavedeného papežem Řehořem XIII.

„Pro věřící z Ukrajiny nebo Ruska je to jasné, ti mají Vánoce v lednu. Těm, co k nám přišli z jiných zemí, například z Řecka nebo Bulharska, je ale mnohdy bližší oslava Vánoc v prosinci. Ve velkých farnostech, například v Brně, kde je několik set lidí, je rozhodování o termínu snazší. Pokud je většina Ukrajinců, tak jsou v lednu. Tam, kde je farníků jen několik, záleží na domluvě. Ale třeba v největší obci v Praze slaví Vánoce v obou termínech. To je rarita, která nikde jinde není,“ objasnil kněz.

Podle něj je problém také generační. „Nově příchozí do Česka jsou přístupnější domluvě. Naopak u jejich potomků se projevuje jakási nostalgie po víře předků a tak více trvají na termínu, v jakém slavili svátky třeba jejich prarodiče,“ popsal peripetie pravoslavných imigrantů kněz Koplík.

V pravoslavném chrámu Svaté Trojice v Čelechovicích na Hané už Vánoce oslavili. „Naše církevní obec je novostylní a slavíme tedy už v prosinci. Tento týden máme jen pravidelné bohoslužby,“ potvrdil duchovní správce Ján Kačkoš.

K Sočelniku patří kuťja

V tradičně pravoslavných domácnostech oslavili v pátek Sočelnik, tedy náš Štědrý večer. Jako k našemu Štědrému večeru patří kapr, tak k Sočelniku patří kuťja, tedy pšeničná kaše s medem, ořechy, mákem a rozinkami, nebo vzvar, což je kompot ze sušeného ovoce. I my si můžeme tak trochu prodloužit Vánoce a připomenout si, že na světě žijí i lidé jiných kultur. A výtečné zdravé jídlo je příjemná příležitost. (pam)