Podle měření Českého hydrometeorolo­gického ústavu byl v Prostějově za minulý rok překročen limit pro jemný prach celkem čtyřiašedesátkrát, zatímco povolená hranice je téměř o polovinu nižší.

„Limit je pětatřicet překročení za rok,“ upřesnila Vladimíra Volná z Oddělení ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorolo­gického úřadu.

Viníci? Doprava, komíny a půda

Smog se ve městě tvoří hlavně kvůli automobilové dopravě. Prostějovu chybí obchvaty, které by řidiče odbočující z rychlostní komunikace R46 na západ vedly mimo města. Na podzim a v zimě se na dlouhodobě neutěšené situaci podepisují především komíny, po zbytek roku také pole, ze kterých žene vítr do obydlených oblastí drobné částečky půdy.

„Zvýšený výskyt prachových částic je ve městě způsoben především automobilovou dopravou a sekundární prašností,“ potvrdila vedoucí odboru životního prostředí prostějovské radnice Martina Cetkovská a dodala, že velký vliv na kvalitu ovzduší mají také rozptylové a klimatické podmínky.

Kde je nejvíc prachu ve městě?

Podle meteorologů nelze přesně určit, která místa jsou ve městě nejrizikovější. „Záleží to na rozmístění dopravy, na zdrojích znečištění a lokálních topeništích. Ale podle zkušeností nebudou v rámci města nějaké markantní rozdíly, jako je tomu třeba na Ostravsku nebo Karvinsku,“ vysvětlila Volná.

Radnice města Prostějova zatím nemá vypracovanou žádnou studii, která by mapovala nejkrizovější místa ve městě s nejvyšší koncentrací prachu.

„Žádnou studii nemáme. Vycházíme z měřící stanice na Tylově ulici,“ dodala Cetkovská.

Dopady na zdraví

Zvýšené množství znečišťujících látek má vliv na zdraví lidí. Má dopady nejen na zdravé lidi, ale především na astmatiky, seniory a děti.

„Špatné ovzduší nemusí přímo vyvolat onemocnění, ale často vede k jeho zhoršení, a to především u nemocí dýchacích cest a srdečně-cévních chorob,“ potvrdil praktický lékař Karel Skřivánek. Důvodem je menší odolnost organismu, který je náchylnější k virovým či bakteriálním infekcím.

„Škodliviny obsažené v ovzduší totiž působí prozánětlivě a usazují se v dýchacích cestách, takže mohou působit člověku problémy i do budoucna. Smog například prodlužuje léčbu a zhoršuje průběh nemoci lidem s respiračním onemocněním,“ potvrdil Skřivánek. Daleko horší dopad má však na astmatiky a alergiky.

„Tito lidé jsou více zahlenění a dusí se,“ dodal lékař. Podle jeho rad by lidé měli jako prevenci zvýšit přísun vitamínů, především vitamínu C, nekouřit a vyhýbat se zakouřeným prostorům.

V celorepublikovém žebříčku nejprašnějších měst je Prostějov na 28. místě. Platný limit byl v minulém roce překročen na osmdesáti místech republiky.