„I z hydrologického hlediska byl loňský rok zajímavý a vyznačuje se četnějším výskytem povodňových situacích na tocích než tomu bylo v minulých letech. V červnu se na Uničovsku vyskytla přívalová povodeň s katastrofálními důsledky. Měsíc říjen byl srážkově mimořádně nadnormální, kdy stanice zaznamenaly srážkové úhrny i přes 400 procent dlouhodobého průměru a od roku 1961 se jedná o srážkově nejbohatší říjen,“ hodnotila Veronika Šustková z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Průměrná roční teplota vzduchu v Olomouckém kraji byla 9,0 °C, což je o 1,2 °C více než třicetiletý krajový teplotní normál.

„Rok byl hodnocen jako teplotně silně nadnormální. Podle charakteristik „normality“ byl jako normální hodnocen měsíc leden, březen, duben, červen, červenec a listopad. Jako nadnormální byly hodnoceny měsíce srpen, září, říjen a prosinec. Únor by mimořádně nadnormální a květen pak silně podnormální,“ informovala.

Nejteplejší místa: Haná a Javorník

Nejteplejším měsícem roku v Olomouckém kraji byl srpen s průměrnou teplotou vzduchu 18,9 °C a nejchladnějším leden s průměrnou teplotou vzduchu −0,5 °C.

„Nejvyšší průměrnou roční teplotu vzduchu v kraji zaznamenala stanice Javorník (10,8 °C), druhá nejteplejší byla stanice Olomouc (10,7 °C) a třetí Přerov (10,5 °C). Nejnižší roční průměr jsme naměřili na Šeráku (4,1 °C), druhá nejnižší hodnota byla na Paprsku (5,7 °C) a třetí ve Štítech (7,7 °C),“ uvedla v ročním hodnocení pro Olomoucký kraj Veronika Šustková

Nejvyšší maximální denní teplota vzduchu byla v Olomouckém kraji změřena dne 28. července v Přerově (33,1 °C), v Prostějově (32,9 °C) a v Javorníku (32,8 °C).

„Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena 23. března na Šeráku (−13,3 °C), 2. ledna ve Štítech (−12,1 °C) a 24. března opět na Šeráku (−11,9 °C),“ informovala s tím, že nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla naměřena dne 23. března na Šeráku (−14,3 °C) a v Nových Vilémovicích (−13,8 °C) a 2. prosince v Jeseníku (−13,6 °C).

2020: srážkově nadnormální

Roční úhrn srážek měl v Olomouckém kraji průměrnou hodnotu 878,5 milimetrů.

„To je 124 procent ročního krajového srážkového normálu 1981–2010. Rok 2020 byl charakterizován jako srážkově silně nadnormální,“ uvedla Šustková.

Podle hodnocení „normality“ byly jako srážkově normální hodnoceny měsíce březen, květen, červenec a srpen, duben byl mimořádně podnormální, leden a listopad silně podnormální, nadnormální byly srpen a září, únor pak silně nadnormální a červen a říjen mimořádně nadnormální měsíce.

„Nejdeštivějším měsícem roku v kraji byl červen s průměrným úhrnem 174,6 mm (203 % normálu) a nejsušším měsícem byl duben s 6,7 mm (16 % srážkového normálu). Nejvyšší procentní kladnou odchylku srážek od normálu měl říjen (+198 %) a nejnižší duben (−84 %),“ informovala.

Nejvíc napršelo na Dlouhých Stráních

Nejvyšší roční srážkový úhrn v kraji zaznamenala stanice Dlouhé Stráně (1497,8 mm), dále Paprsek (1468,6 mm) a Šerák (1449,8 mm).

Nejnižší krajské úhrny byly naměřeny na stanicích Kojetín (610,4 mm), Prostějov (656,9 mm) a Klášterní Hradisko (696,4 mm),“ informovala.

Na stanicích byl nejvyšší měsíční srážkový úhrn naměřen v červnu na Šeráku (311,9 mm), ve Zlatých Horách (304,6 mm) a na stanici Uhelná, Nové Vilémovice (303,5 mm).

Nejnižší měsíční úhrn byl naměřen v dubnu v Pasece (0,9 mm), v Oskavě (1,3 mm) a v Bělotíně (2,2 mm).

Nejvyšší denní srážkový úhrn byl v kraji zaznamenán v Jeseníku dne 13. října (108,3 mm) a 1. září (89,5 mm) a 7. června v Oskavě (85,1 mm).

Prostějov měl o 170 hodin více slunce než Šumperk

V kraji svítilo slunce průměrně 1776,1 hod. (111 % normálu). Nejvíce slunečního svitu v roce 2020 bylo zaznamenáno na stanicích Olomouc (1891,8 hod.), Javorník (1879,6 hod.) a v Prostějově (1833,7 hod.). Nejméně svítilo slunce na Šeráku (1601,4 hod.), v Šumperku (1667,8 hod.) a v Pasece (1721,0 hod.).

„V Olomouckém kraji jsme zaznamenali 15 tropických dnů v Přerově, 12 dnů v Dubicku a v Medlově, Hlivicích a 11 dnů v Javorníku, ve Vidnavě, v Olomouci a Šternberku,“ uvedla Veronika Šustková.

V Olomoucká kraji vloni nebyla zaznamenána žádná tropická noc, což je noc, kdy minimální teplota neklesne pod 20°C. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 11. srpna v Prostějově (19,7 °C).