Tyto indikační skicy jsou jedním z nejpodrobnějších mapových děl v naší historii. Jsou zde nejen zakresleny všechny parcely a stavby, ale barevně například odlišeny jednotlivé kultury, jako les, louky a pole. V jednotlivých parcelách jsou také vepsána jména tehdejších vlastníků. Brněnský archiv publikoval tyto mapy z celého území historické Moravy.

PODÍVEJTE SE

Indikační skicy (od r. 1824):

http://www.mza.cz/indikacniskici/

„Zemský archiv v Opavě připravuje obdobné zveřejnění map ze Slezska a Národní archiv v Praze z Čech. Pro všechny by pak měla být jednotná vyhledávací databáze,“ popsal budoucnost projektu archivář Josef Bělehrádek.

Na matriky si musíme rok počkat

Archiváři z Brna také na internetu postupně zveřejňují i matriky. Na ty si však Prostějované budou muset ještě počkat. „Ve svých fondech máme matriky zhruba z obvodu bývalého Jihomoravského kraje. Tento fond tvoří asi deset tisíc položek, z nichž zhruba polovina je již digitalizována,“ řekla ředitelka Smutná.

Skenování probíhá po okresech podle toho, o které z nich je při půjčování největší zájem. Prostějov je v tomto seznamu na předposledním místě. Na webu by se tedy mohl objevit asi za rok.

„Pokud všechno dobře půjde, tak bychom měli poslední matriku dát na web v listopadu příštího roku,“ slíbil Bělehrádek. Vše však záleží na tom, jak rychle půjdou matriky skenovat, tedy převádět do počítačové podoby.

„Máme stroje, které dokážou knihu oskenovat za půl hodiny. Jiná ale může mít špatnou vazbu, tak může trvat šest nebo i více hodin. Proto se nedá dopředu stanovit nějaký pevný termín,“ vysvětlil archivář.

Detail indikační skici

Další historické mapy, především z osmnáctého a devatenáctého století zveřejnila již před několika lety laboratoř geoinformatiky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Jsou to především tři vojenská mapování, z nichž první proběhlo již za Josefa II.Foto: může být print screen z netu.

PROHLÉDNĚTE SI TAKÉ

Indikační skicy (od r. 1824):http://www.mza.cz/indikacniskici/
Matriky: http://www.actapublica.eu/
Vojenská mapování (od r. 1764): http://oldmaps.geolab.cz/