Česká správa sociálního zabezpečení zveřejnila, že k poslednímu prosinci dělala nejnižší úhrnná průměrná výše starobního důchodu 9 829 korun a pobírali ji senioři v Olomouckém kraji.

Naopak nejvyšší byla v Praze a činila 10 817 korun.

Celorepublikový průměr byl 10 123 korun, z toho u mužů 11 240 a u žen 9 189 korun.

Pro srovnání: v roce 2005 ke stejnému datu činil průměrný sólo starobní důchod 7 744 korun.