Celkově bylo předáno patnáct medailí či plaket. Slavnostního aktu se zúčastnila celá řada významných hostů nejen z řad Policie České republiky ale i ostatních složek Integrovaného záchranného systému a veřejného života.

Hned čtyři policisté obdrželi medaili policejního prezidenta za věrnost 2. a 3. stupně. Osm a jeden v současnosti již bývalý policista obdrželi ocenění za práci v uplynulém roce. "

Mohou se tak pyšnit titulem nejlepší policista svého útvaru roku 2018," poznamenal policejní mluvčí František Kořínek. Obdobným oceněním pak byl poctěn také nejlepší občanský zaměstnanec a nejlepší velitel územního odboru Prostějov.


Dva policisté za svůj aktivní přístup a vynaložené úsilí při prosazování dobrého jména krajského ředitelství obdrželi Medaili ředitele krajského ředitelství Olomouckého kraje I. stupně a jeden policista za dlouholetou spolupráci se články územního odboru Prostějov obdržel Medaili územního odboru Prostějov.

"Jako výraz vděku za dlouholetou spolupráci stejnou medaili vedoucí územního odboru plukovník Miroslav Spurný udělil také bývalé primátorce a současné náměstkyni primátora doktorce Aleně Raškové a zástupci ředitele Městské policie Prostějov, doktoru Liboru Šebestíkovi," informoval dále František Kořínek.

Kulturního zpestření slavnostního ceremoniálu se ujali žáci Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose v Prostějově.