Sedmnáctiletému studentovi pogratulovalo k úspěchu i vedení radnice.

.„O Filipovi už víme, že tráví svůj volný čas sledováním cizojazyčných filmů a seriálů a četbou v němčině či angličtině. Je úžasné, že dokázal vytěžit z této své záliby opravdu mnoho a využít ji k osvojení cizích jazyků," uvedla primátorka Alena Rašková.

Filip Bašný prokázal svůj mimořádný talent, když zvítězil nejprve ve školním, potom v okresním a posléze v krajském kole konverzační soutěže v německém jazyce.

Kvalifikoval se tak do celostátního kola, které se konalo v Goethově institutu v Praze, a kterého se zúčastnili vítězové všech čtrnácti krajů.

Cena: dva týdny v Berlíně

Podle slov zástupce ředitele školy Marka Moudrého hrála nervozita velkou roli ve chvíli, kdy si účastníci uvědomili, že se bude rozhodovat o nejlepších z nejlepších.

„I když si Filip byl vědom svých znalostí, přece jen si nebyl příliš jistý, zda vyřešil správně všechny úkoly při poslechové části soutěže," řekl Marek Moudrý.

Ve druhé části soutěžící prezentovali vylosované téma před porotou, ve které zasedli převážně rodilí mluvčí.

Odpoledne přišla na řadu nejnapínavější část, a to vyhlašování výsledků přímo na velvyslanectví Spolkové republiky Německo na Malé Straně.

„Začínalo nám být jasné, že Filip nebude ani v první desítce, ani v pětici, ale že to bude medaile. Filip si nakonec počkal až na úplně poslední vyhlašovanou, tedy první pozici. Za odměnu získal čtrnáctidenní pobyt v Berlíně, kde se také zúčastní Mezinárodní olympiády v německém jazyce," řekl Marek Moudrý.

Tato soutěž, která se koná každé dva roky v Německu, bude letos hostit 68 zemí z celého světa.