Do klání mezi školami, které je součástí projektu Recyklohraní, se zapojilo přes čtrnáct set základních a středních škol. Porota v čele se spisovatelem Emilem Haklem vybírala z bezmála šesti set přihlášených prací. Ocenila celkem devět žáků a studentů.

„V nejmladší kategorii do jedenácti let byla nejlépe ohodnocena práce Anety Crhonkové ze Základní školy v Brodku u Prostějova a mezi žáky druhého stupně zvítězila Pavlína Štěpánková ze Základní školy v Klenovicích na Hané,“ konstatovala manažerka projektu Michala Kubalová.

Úkolem soutěžících bylo napsat krátkou povídku nebo fejeton na téma třídění elektrozařízení v jeho rodině. „Byli jsme překvapeni počtem prací, které se nám sešly na stole, i jejich kvalitou,“ zmínil se předseda komise Emil Hakl. Porotci podle něj kladli důraz na vtip a nadhled, a tím pádem měli těžkou práci. „Nadhled a humor je dětem, na rozdíl od většiny dospělých, vlastní,“ poznamenal Hakl.

Aneta Crhonková popsala ve své povídce příhodu o předvánoční výměně sporáku. Trouba u nich doma přestala fungovat a rodina tak musela narychlo řešit, co s ní. Pavlína Štěpánková zase ve své povídce vyprávěla příběh, v nichž hlavními hrdiny jsou lednička Elišky, sporák Albert a trouba Agáty.

Mezi středoškoláky uspěla Michaela Sehnalová z Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické v Nové Pace. Všichni ocenění se v úterý 24. března zúčastnili slavnostního vyhlášení a křtu brožury sestavené z vítězných prací v pražské kavárně Domu Knihy Kanzelsberger.

„Cílem projektu Recyklohraní je rozšířit ekologickou výchovu na školách a děti hravou formou naučit, jak správně nakládat s odpady,“ doplnila Michala Kubátová. Ve všech školách, které se do něho zapojily, odevzdaly děti dohromady padesát šest tun starých elektrozařízení, baterií a monočlánků.