Když se řekne Pivín, co se vám vybaví?
"Vybaví se mi rodná ves. Když se mě někdo zeptá, tak odpovídám, že se jedná o nejkrásnější dědinu na Moravě a v Čechách. Ostatní obce jsou také krásné, ale Pivín je jen jeden."

Čím je podle vás nejkrásnější?
"Obec jako taková se může pyšnit tím, že má obrovskou zelenou náves. Snažíme se, aby byla zelená stále. Sázíme stromy, udržujeme keře. Ráz obci dává právě náves."

Vaše obec je v regionu vnímána jako hodně rázovitá…
"Jak se to vezme… Někteří to takhle mohou vnímat. Faktem je, že jsme svoji. Převedu to na sport. Někdejší šéf fotbalové olomoucké Sigmy Jirka Kubíček, mi zhruba před deseti lety říkal. Když jsme za mé aktivní kariéry přijížděli do Pivína směrem od Němčic, tak už jsme tušili, že nás nečeká nic lehkého. To se pak hned potvrdilo, když jsme vystoupili z autobusu a slyšeli jsme od místních, že zdraví neodjedeme…" (smích)

Na druhé straně k vám zase jezdí spousta lidí na kulturní akce, že?
"Jsme rázovití, osobití ale současně i vstřícní. Nikdy se u nás nestane, že bychom někoho diskriminovali nebo si ho nevšímali. Ke každému se snažíme chovat pěkně."

Pivíňákům se říká Turci, proč?
"Myslím, že těch variant je několik. Naštěstí to nemá nic s tureckým hospodářstvím. Jednou z nich je, že se zde lidé mezi sebou hádali. Já bych se nejvíce přikláněl k tomu, že to má souvislost z dob Rakouska – Uherska, kdy dělali Turci nájezdy až k nám."

Zmínil jste kulturní život, kolik zde máte spolků?
"Hodně! Máme zde myslivce, sokoly, hasiče, Sdružení rodičů a přátel školy, Divadelní společnost Větřák a nově také spolek při kulturním výboru obce, který se jmenuje PIDI. Jedná se o pivínské divadlo, které pracuje s dětmi a mládeží. Zapomenout nemohu samozřejmě na nejpočetnější fotbalisty. Musím říci, že všichni fungují velmi dobře a zapojují se do obecních akcí."

Jaké byste zmínil největší investice za poslední roky?
"Jednou z největších investic byla rekonstrukce mateřské školy přibližně za devět milionů korun. Devadesát procent jsme získali z dotace Ministerstva financí. V základní škole jsme vybudovali počítačovou učebnu a celkově budovu zasíťovali. Vytvořili jsme tak i takové technické zázemí pro obec. Společně s panem Vránou, tehdejším starostou, dnes místostarostou, jsme hodně zapracovali na místních komunikacích a chodnících."

Všimnul jsem si, že zmizela i letitá zastávka…
"Ano. Desetiletí tu byla taková stará plechová kopule. Teď máme poměrně hezkou, dřevěnou."

Je zájem o bydlení ve vaší obci?
"Ano. Není týden, kdy by někdo nevolal, jestli nemáme parcelu nebo starší dům. Musím říci, že zrovna Pivín se nepotýká s tím problémem, že bychom zde měli dlouhodobě opuštěné domy."

Máte k dispozici stavební parcely?
"Aktuálně nejsou. Začátkem letošního roku jsme prodali poslední. V nejbližší době s novými parcelami nepočítáme, ale nevylučuji, že v delším horizontu nevybudujeme další. Další lokalita by mohla vzniknout nejdříve v horizontu nějakých devíti, deseti let."

Chybí vám v Pivíně vůbec něco?
"Byl bych špatným starostou, kdybych řekl, že mi nic nechybí. Starosta má být od toho, aby viděl věci, které se dají zlepšit. Například nám chybí asfaltová cesta ke hřbitovu. Dovedu si představit, že v budoucnu vybudujeme i další dětské hřiště. Viděl bych hromadu věcí, které by se nám hodily."