Milan Elfmark, dosavadní člen obecní rady, získal v říjnových komunálních volbách 614 hlasů, tedy nejvíce z obce. Kandidoval za sdružení Nezávislých kandidátů Pro rozvoj naší obce. Nynějšího starostu Milana Kubíčka, lídra Sdružení nezávislých kandidátů ZA ROZVOJ OBCE, volilo jen 282 lidí. Pokud budou členové držet pospolu, poskládá Elfmarkovo sdružení v obecním zastupitelstvu většinu.

Ustavující schůze se v Olšanech koná v pátek v 18 hodin. Stane se vysokoškolský učitel Milan Elfmark opravdu starostou?

„Pokud se neobjeví silnější kandidát, pak ano,“ potvrdil s úsměvem ve čtvrtek odpoledne Elfmark. Na dotaz, zda bude uvolněnou či neuvolněnou hlavou obce, odvětil: „Malý úvazek mi na fakultě biomechaniky, kde působím, zůstane. Většinu ze čtyřicetihodinové týdenní pracovní doby ale budu fungovat pro obec.“

Co slibuje?

Milan Elfmark ubezpečuje, že vše, co lidem slíbil, bude plnit. V období předvolebního boje hovořil mimo jiné o povinnosti obce postarat se o seniory i o potřebě zajistit dostatek míst pro děti ve školce. Odmítl snahy o těžbu štěrkopísku a stavbu logistického centra v katastru obce.

Poměrně obsáhle se věnoval také otázce místní sokolské jednoty, v jejímž čele stojí. Sokoli z olšanské pokladny dostávají zhruba čtvrt milionu korun. Obci za to jednota podle jeho slov přináší mnoho dobrého a přispívá k lepšímu životu.

Nynější starosta Milan Kubíček komentář k situaci nepřipojil. Telefon opakovaně nezvedal. (rh)