Krajský úřad, zřizovatel Přírodního parku Kladecko, k věci mlčí, Agentura ochrany přírody a krajiny projekt nevítá, odbor životního prostředí města Konice stavby posvětil. Stavební odbor města Konice nepodává žádné informace s tím, že se jedná o soukromou aktivitu.

Nepochopená stavba?

„K těm místům mám vztah, vše mě stálo spoustu úsilí a nepochopení,“ uvádí Kadlec. Jesenický kameník říká, že stavební činností přilákal do údolí lidi. Stavba objektu, který tam podle jeho slov vznikne, bude přízemní a řešená s co nejlepším vkusem. „Bude sloužit k rekreačním účelům, na přespání, různá školení,“ uvádí Kadlec. Celý areál, jak tvrdí, by měl být hotový do dvou, do tří roků. Na otázku, proč si vybral lokalitu v chráněném území uvádí, že tam vlastnil pozemky, je to kousek od silnice a na okraji přírodního parku. Ohledně změn toku potůčku a soustavy tůní ve svahu, se nechce odborně vyjadřovat a tvrdí, že vše zodpoví hydrobiolog Miloše Holzer, koordinátor různých projektů v oblasti ochrany přírody, a Petr Loyka, úředník města Olomouce. „Loyka a Holzer jsou garanty tohoto projektu, mají moji důvěru,“ říká Kadlec.

Co říkají garanti a odborníci

Stabilizaci vodního režimu tůní pana Kadlece řešil Petr Loyka. Ten považuje projet za pro přírodu prospěšný, o nějakém hotelu, dle svých slov, nic neví. Hydrobiolog Holzer uvádí, že celý areál je vynikající záležitost, pozemky podle jeho názoru budou zhodnoceny. „Povede tam naučná stezka,“ říká.Členka Českého svazu ochránců přírody Jiřina Kličková, která v době řešení projektu byla úřednicí města Konice se domnívá, že projekt je proti krajinnému rázu. Z úřadu odešla do předčasného důchodu, protože necítila podporu nadřízených orgánů. „Co tam vzniklo teď, je horší, než to, co tam bylo původně,“ tvrdí o soustavě rybníčků vedoucí střediska Agentury přírody a krajiny v Olomouci Jiří Šafář. Dodává, že tam dříve než vznikly rybníky, byla hodnotná prameništní louka.

Botanika projekt nenadchl

Pracovník Boskovického muzea Hynek Skořepa zkoumal Nectavské údolí delší dobu z pohledu botanika. Skořepa uvádí, že projektem není nadšen a budovou, která tam má snad stát, už vůbec ne. „Nejsem proti rybníkům v krajině, ale toto místo bylo cenné a je stavební činností poškozené,“ uvádí Skořepa. Dodává, že kdyby dílo vzniklo kdekoli jinde a bylo řešeno citlivěji vůči krajině, pak by neměl námitky.

Louka v chráněném území? Žádný problém

Romana Švecová Honzáková, vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu Olomouc, tvrdí, že kraj nemá na činnost v Přírodním parku Kladecko vliv, vše je na obecním úřadu v Konici. Krajinný ráz podle jejího tvrzení není zákonem nijak definován. „Podobný projekt, podle toho co vím, nikde jinde nevzniká,“ uvádí Švecová Honzáková.

„Každý si může koupit louku, nevím, o co jde,“ říká vedoucí odboru životního prostředí města Konice Igor Mazal na otázku, jestli bude Konice povolovat i další stavby v chráněném území. Dál se odmítá do telefonu vyjádřit.