Podle odpůrců bourání je budova v takovém technickém stavu, že její demolice není nutná a město by ji mohlo po opravách využívat. Zastupitelé schválili v minulém roce na zakonzervování hlavní budovy a demolici bočních budov tři miliony korun. V červnu pak radní schválili dalších dva a půl milionu korun, které mají stačit na celkovou demolici jezdeckých kasáren.

„Chceme, aby byla budova zakonzervovaná, jak se dohodlo na prosincovém zastupitelstvu, a abychom vedli diskuzi o tom, co s objektem dále uděláme," řekla Věra Palacká, zastupitelka za Změnu pro Prostějov, která stála v pátek u petičního stánku.

Přeměna na dům pro seniory

Spolu s ní pomáhal shánět podpisy za zachování hlavní budovy i Jakub Čech, který lidem představoval studii prostějovského architekta Jiřího Zakopala. Ten navrhuje přeměnit centrální budovu kasáren na dům pro seniory.

„Mohlo by zde vzniknout sto čtyři míst pro seniory. Budova je přes pokročilou devastaci vnitřních prostor v dobrém stavebně technickém stavu a není nutné ji zdemolovat. U žádné z konstrukcí nebylo zjištěno takové narušení, které by v současnosti hrozilo jejím zřícením," argumentuje Jiří Zakopal, který je spolu s Janem Wallou a Markétou Novotnou členem petičního výboru.

Neutěšený stav bývalých kasáren v Jezdecké ulici v Prostějově – 9. dubna 2014

Budova bývalých jezdeckých kasáren v Prostějově. Foto: DENÍK

Marná snaha o vystoupení na zastupitelstvu

Prostějovský architekt chtěl o využití jezdeckých kasáren mluvit s vedením města na jednání zastupitelů. Ani po jedenáctihodinovém čekání však nedostal šanci.

„Čekal jsem do půlnoci, abych mohl ke kasárnám vystoupit v bodě Různé. Pak mi ale bylo řečeno, že to jednací řád neumožňuje," řekl Jiří Zakopal.

„K bodu Různé se podle našeho stávajícího interního předpisu občan nemá možnost přihlásit," prohlásil primátor města Miroslav Pišťák. Ačkoli opozice prosadila, aby zastupitelé o vystoupení Jiřího Zakopala hlasovali, koalice nedala návrhu šanci.

Co ukáže studie?

O tom, zda centrální budova bývalých kasáren padne k zemi, nebo projde rekonstrukcí, má radním napovědět odborná studie, kterou si město nechá za dvě stě tisíc korun vypracovat.

„Studii děláme z požadavku územního plánu, který v dané lokalitě předepisuje před zahájením jakékoliv výstavby zpracování územní studie. Dalším důvodem je požadavek opozičních zastupitelů, kteří trvají na zachování stávající budovy. Dostaneme tak odpověď na to, jestli je ekonomicky výhodnější stavět takzvaně „na zelené louce", nebo nákladně rekonstruovat stávající zchátralou budovu," uvedl náměstek primátora Zdeněk Fišer.

Podle jeho slov má studie také napovědět, zda případná rekonstrukce umožní změnu dispozičního uspořádání budovy tak, aby vyhovovala současným požadavkům na bydlení.

„Stávající dispozice kasáren je dělaná na hromadné ubytování vojáků. Přestavba, například na komunitní dům pro seniory, si vyžádá podstatný zásah do stavebních konstrukcí. Je otázkou, jak by se lidé cítili v bývalém, i když zrekonstruovaném kasárenském objektu," míní Zdeněk Fišer.

Sbírání podpisů bude pokračovat

Odpůrcům bourání jezdeckých kasáren se už podařilo sehnat desítky podpisů.

„Máme více než dvě stě podpisů. O jezdecká kasárna se zajímají nejen lidé z Prostějova, ale i z okolí," spočítal v pátek Jakub Čech a dodal, že sbírání podpisů bude určitě pokračovat.

„Do ulic vyrazíme znovu ve středu, kdy budou sbírat podpisy Jiří Zakopal a Jan Walla, tedy dva členové petičního výboru. Sbírat budou od čtrnácti do sedmnácti hodin, zřejmě u sochy Jiřího Wolkera," dodal Jakub Čech.