„Byla provedena oprava funkčních objektů a odtěžení sedimentu ze zátopy Nebeského rybníka (vodní nádrž Drahany). Došlo tak k obnově retenční a akumulační funkce vodní nádrže, kdy poškozené funkční objekty jako jsou výpustné zařízení a bezpečnostní přeliv včetně skluzu jsou opraveny do řádného technického stavu vyhovujícímu současným technickým normám a předpisům,“ popsala mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová s tím, že revitalizace stála bezmála pět milionů devět set tisíc korun.

Zatím je nádrž vypuštěná a pomalu zarůstá náletovými křovinami. Turistům je to líto.

„Proč to nenapustí, je to škoda, koukat se na bahnité dno místo malebného rybníka,“ nechala se slyšet třeba Jitka Odehnalová z Prostějova.

I tento stav by se měl ale již brzo změnit.

Protipovodňová, biologická i estetická funkce


„K napuštění rybníku plánujeme využít zvýšené průtoky při jarním tání 2019. Rybník bude po napuštění sloužit k zadržování povodňových průtoků, biologické a estetické funkci krajinného prvku a extenzivnímu chovu ryb,“ nechala se slyšet mluvčí Jana Kučerová.

Obecnější pohled přidal i generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák

„Obnovou malých vodních nádrží docilujeme nejen zvětšení zásob vody v krajině, ale nádrže slouží také jako stanoviště vodních živočichů a rostlin, přispívají také k protipovodňové ochraně,“ uvedl ředitel Granulák.

Kromě dokončené obnovy Nebeského rybníka, z kterého bylo odtěženo více než 12 tisíc kubíků sedimentů, zahájilo Povodí Moravy i obnovu nádrže Drahotuše u Hranic či Smolenská u Jevíčka.