Navíc v úterý podalo město rozklad k ministerstvu kultury na prohlášení zmiňované lokality za kulturní památku.

„Tabulky vytvářejí překážku při sečení trávy a výhledově při podzimním sběru listí," sdělila tisková mluvčí magistrátu Jana Gáborová. „Svým provedením jsou také možným rizikem úrazu, protože plastový rámeček má ostré hrany a stojna je kovová. Z těchto důvodů považuje Magistrát města Prostějova umístění tabulek až do 27. listopadu 2016 za zcela nevhodné a nebezpečné," dodala tisková mluvčí.

Magistrát už v minulém týdnu informoval Michala Donatha, který o instalaci požádal, že popadané tabulky skladuje v budově radnice a že je připraven odevzdat je žadateli zpět.

„Sdělili jsme mu, že nesouhlasíme s umístěním informačních a edukativních tabulek na výše uvedeném pozemku a současně jsme jej vyzvali k jejich odstranění do 1. srpna 2016," doplnila informace Jana Gáborová.

O LISTÍ SE POSTARÁME

Radnice následně obdržela k situaci vyjádření Michala Donatha, ve kterém se mimo jiné uvádí: „Pokud jde o údržbu trávníku a sběr popadaného listí, jsem rád, že vás mohu informovat o skutečnosti, že jsme s jednou z firem udržujících zeleň v Prostějově projednali pro případ vašeho souhlasu součinnost při kontrole stavu tabulek nejméně jedenkrát týdně po celou dobu jejich rozmístění, tedy do 27. listopadu 2016".

KULTURNÍ PAMÁTKA

V úterý se město Prostějov vyjádřilo i k jiné záležitosti týkající se bývalého židovského hřbitova v Prostějově.

Podle svých oficiálních webových stránek podalo rozklad k Ministerstvu kultury České republiky na prohlášení zmiňovaného pozemku ve Studentské ulici za kulturní památku.

„Na daném pozemku nejsme jako město sami, jsou zde také majitelé a správci inženýrských sítí, pro které může prohlášení lokality kulturní památkou znamenat do budoucna problém a například zvýšené náklady při rekonstrukcích. Potřebujeme proto mít právní jistotu, že zájem prohlásit lokalitu kulturní památkou je vyšší, než zájmy vlastníka pozemku a vlastníků infrastruktury," řekla primátorka Prostějova Alena Rašková s tím, že zástupce Federace židovských obcí o situaci informovala.

„Mimochodem, bez ohledu na podání rozkladu, budou pokračovat naše jednání s Federací židovských obcí o navrhovaných úpravách lokality ke spokojenosti obou stran. Termín příštího jednání zatím nebyl stanoven," doplnila primátorka města Prostějova Alena Rašková.

K aktuální situaci se vyjádřil také bývalý předseda Židovské obce Tomáš Jelínek.

„Přehlíží se nejen to, že je zde pohřbeno 1924 prostějovských židovských obyvatel, kteří se zasloužili o rozvoj města, ale i skutečnost, že lidé z Prostějova a okolních obcí během uplynulého roku s pomocí Prostějovského deníku na rehabilitaci hřbitova věnovali řadu historických náhrobků a jejich úlomků," přidal svůj názor k celé záležitosti Tomáš Jelínek.

MARCELA ŽŮRKOVÁ