Pro mnoho z nich bylo zážitkem i to, ž e se část programu přesunula do sklepení pod nízkým zámkem.

„Bohužel nám do programu začalo pršet a to by šermování na venkovním pódiu bylo nebezpečné," vysvětlila organizátorka Kateřina Jenešová z šermířské skupiny Malleus. Dá se však říci, že programu interiér prospěl, už kvůli lepší akustice.

Vrcholem programu byla scéna upomínající na dobývání hradu. Při ní se plně projevila ošidnost venkovního prostředí, kdy se mluvené slovo aktérů tříštilo o zdi a lešení. Šermířům ale patří velké uznání za to, že bitvu svedli i v hustém dešti a nezklamali několik desítek věrných diváků, které katastrofální nepřízeň počasí neodradila.