Nezvyklý rodinný stav židovské ženy Tomáš Jelínek objasnil tehdejšími rakouskými zákony.

„Juli Rosenthal zemřela v roce 1852. V Rakousku byla v první polovině devatenáctého století drsná regulace židovského obyvatelstva, a tak mohl založit rodinu po smrti svého otce jen nejstarší syn. Manželské svazky se nemohly zcela svobodně uzavírat a tak se stávalo, že probíhaly tajné obřady," uvedl s tím, že množí židé se tajně sezdali podle židovských pravidel, ale rakouské úřady je nadále vedly coby svobodné.

Nález náhrobku však je však podle Tomáše Jelínka unikátní i z jiného důvodu.

„Tento a další náhrobek jsme dostali darem od majitele pozemků, kde k nálezu došlo. Dokázali jsme později zjistit, jak přesně v roce 1943 tyto konkrétní náhrobky vypadaly. V případě jednoho z nálezů jde navíc zatím o vůbec největší, metr a půl vysoký," vysvětlil bývalý předseda Židovské obce v Praze Tomáš Jelínek.

U náhrobků se podařilo zjistit, že označovaly místo posledního odpočinku Juli Rosenthal, Fani Fischof či Netti Tersch. Nejsou však zdaleka prvními, kde se dala zjistit identita pohřbeného. Zářijový nález v Žešově také pomohl zjistit, kde se nachází vzpomínka v podobě náhrobního kamene na Kathi Hamburger. S nálezem náhrobků tehdy pomohl místní podnikatel Jan Kleiner.

„Kolega prováděl práce na zahradě a něco se podařilo objevit," uvedl muž.

Žešovské nálezy přibyly k těm z Prostějova-Drozdovic, Seloutek či Prostějova. Mapují osudy mnoha lidí a jsou střípky z židovské historie na Moravě. Ta je v Prostějově velmi bohatá. Město neslo pro svou početnou židovskou komunitu Hanáckým Jeruzalémem a existovalo zde jedno z nejvýznamnějších židovských ghett na Moravě. Nejinak tomu bylo i v případě hřbitovů. Kromě stále existujícího na konci Brněnské ulice se další nacházel v blízkosti dnešního reálného gymnázia. Během druhé světové války však došlo k jeho zničení a rozprodání náhrobních kamenů.

Z těch nalezených plánují zástupci židovské obce udělat památník a připomínkové místo dnes již neexistujícího hřbitova. Už bývalý primátor Miroslav Pišťák však upozornil na určité problémy ohledně místa, kde by mohl stát. A podobně vidí situaci i primátorka Alena Rašková.

„Hřbitov býval v prostoru před gymnáziem, který je zatravněný a nachází se zde i parčík i s pamětní deskou. Nic víc bych z toho nedělala," uvedla primátorka a odmítla slova o možném znesvěcení místa.