„Jedná se o náhrobek Josefa Schnabla, který zemřel v roce 1895," uvedl Tomáš Jelínek, bývalý předseda Židovské obce v Praze.

Druhým nálezem je mramorová deska, která byla patrně vsazena do dalšího kamene.

„Její text uvádí tři děti z rodiny Hermanna Hatscheka, která bydlela ve Vsisku. Z matriky zemřelých se podařilo vyčíst, že ve třech dubnových dnech roku 1866 přišla rodina o pětiletá dvojčata Alexandra a Henriettu a třináctiletou dceru Rosu, kteří zemřeli na záškrt a tuberkulózu," upřesnil Tomáš Jelínek.