Vyžádané odborné posudky nevyvozují jednoznačné závěry. Předseda prostějovského zastupitelského klubu Na rovinu! Aleš Matyášek obdržel odborné stanovisko k provádění nástřiků oxidu titaničitého (TiO2) ve školách, které zpracoval na žádost Krajské hygienické stanice pro Olomoucký kraj (KHS) Státní zdravotní ústav v Praze (SZÚ).

"K nástřikům ve školských zařízeních v Prostějově SZÚ především podotýká, že nezaručují ochranu proti přenosu infekčních nemocí. Ohledně zdravotních rizik sděluje, že se sice nejedná o akutní ohrožení zdraví uživatelů prostor, kde byl nástřik proveden, ale v případě aplikací ve školních a předškolních zařízeních doporučuje použít právě princip předběžné opatrnosti," komentuje Aleš Matyášek.

Dětský den s vojáky na plumlovském zámku - 5. 6. 2021
Stovky dětí si v Plumlově na zámku hrály na vojáky. Podívejte se

SZÚ podle něj dále upozorňuje, že nástřiky mohou způsobit kontaminaci nano částicemi TiO2 všech výrobků a vybavení (podlahy, hračky atd.) a doporučuje zvláště v předškolních zařízeních výměnu koberců, rohoží, důkladnou očistu hraček a přeprání tkanin.

"Dokument jsem zaslal primátorovi s výzvou k neprodlenému odstranění nástřiků na plochách, s nimiž přichází žáci do těsného kontaktu, a respektování dalších doporučení SZÚ," uzavírá předseda klubu Aleš Matyášek.

Jaká hodnota je vysoká?

Nástřiky byly zastaveny po třech dnech.

"Jakmile to vypuklo, okamžitě jsem aplikaci nástřiků zastavil. Osobně jsem byl v Praze ve Státním zdravotním ústavu a po jednání s paní ředitelkou a docentem Bohumilem Kotlíkem, jsem si vyžádal stejný posudek. Jednoznačně z něj vyplývá, že nikomu nehrozí bezprostřední ohrožení. Z důvodu předběžné opatrnosti jsme přestali SmartCoat aplikovat," vyjádřil se prostějovský primátor František Jura a dodává: "Nestříkali jsme žádné koberce ani hračky. Jediné, co máme řešit jsou tedy školní lavice a stolky. V republice není nikdo, kdo by určil, jaká hodnota oxidu titaničitého je nízká nebo vysoká."

V období jarních prázdnin probíhá v prostějovských školách nástřik ochranné látky proti koronaviru.
Nástřik škol? Opozice jej zpochybnila, město jej ukončilo. Na přání rodičů

Nehrozí akutní nebezpečí, říká primátor

Primátor se ohrazuje k nařčení z nečinnosti.

"Není pravda, jak je pořád tvrzeno, že bychom v celé věci nic nedělali. Diskutoval jsem například s panem Prymulou, jsem objednán na konzultaci u profesora Maďara. Závěr je takový, že uděláme kontrolní vzorky a podle jejich hodnot se zařídíme dál," informuje primátor a pokračuje: "Zásadní informací je, že nehrozí akutní nebezpečí a přípravek není karcinogenní."

První muž města považuje celou kauzu za politickou a ekonomickou lobby.

"Kdyby se nejednalo o děti, řekl bych, že se jedná o ukázkovou manipulaci s fakty. Takhle s ohledem na děti, musíme celou věc dotáhnout do konce," říká Jura a uzavírá: "Osobně to vnímám jako konkurenční boj mezi firmami a druhou věcí je politika."