Patrik Coufal z Prostějova upozorňuje: „Zasadit dřeviny tam možné sice bude, ale stromy na náměstí Husserla podle mého odhadu vydrží tak zhruba rok. Pak všechny uschnou, protože kořenům takový substrát vyhovovat nebude,“ míní.

Dodává, že postup stavbařů v historickém jádru města sledoval od samého zahájení prací.

„Nejdřív z celého náměstí odtěžili do hloubky přibližně jednoho metru zeminu. Jámu pak potáhli izolační fólií a na ni naváželi postupně hrubý štěrk a jemný beton,“ popsal.

Nepřišlo mu na tom zprvu nic divného. Pak si ale všiml, že v okruží ve dvou řadách je místo na několik stromů.

Ornice do děr a habry, snažte se close Díra pro stromy na Husserláku - 5.11.2010 zoom_in

Josef Jankůj, správce městské zeleně ze společnosti A.S.A. T. S. Prostějov, říká: „Zrovna ve středu jsem o této problematice hovořil se stavbyvedoucím. Ubezpečil mě, že před výsadbou beton z děr vyberou a nahradí jej ornicí.“ Jankůj podotkl, že betonová deska pod náměstím být musí.

„Jde o zabezpečení nosnosti plochy pro parkující automobily,“ vysvětlil.

Správce městské zeleně věří, že kořeny sloupovitých habrů, které mají historické náměstí zdobit, si s poněkud zúženým prostorem pro svůj růst poradí.

„Stromy sice naši zahradníci sázet nebudou, ale čeká nás péče o ně,“ zmínil se Josef Jankůj.

Němčice a mobilní zeleň

I v Němčicích nad Hanou zrekonstruovali loni na jaře centrum města.

„Dřeviny jsme vysadili do půdy především na okrajích náměstí. Vnitřní část plochy pak zdobí mobilní zeleň. Chtěli jsme, aby tímto řešením vznikl co největší prostor pro kulturní akce, setkávání se usedlíků,“ přiblížila odlišný přístup od města Prostějova němčická starostka Ivana Dvořáková.

21 stromů close zoom_in

Do přestavby náměstí Husserla v Prostějově se stavbaři pustili v polovině září, skončí s ní za zhruba tři týdny. Zakázku za 16 milionů korun získala firma Firesta, na ploše se nejvíc činí dělníci firmy Eurovia.

V rámci Husserlova náměstí má být vysazeno celkem 21 stromů. Konkrétně 17 kusů habru obecného v místě parkoviště a pěší zóny a čtyři lípy malolisté podél stávající cyklostezky.

„Stromy budou vysazeny s kořenovým balem do připravených jam. Jámy přibližně válcovitého tvaru vyhloubí dělníci do hloubky jednoho metru na úroveň parapláně, tedy původního terénu, na který byla uložena geotextilie,“ informovala Jana Gáborová, mluvčí prostějovské radnice.

Dodala, že následně geotextilii vyříznou, aby kořeny mohly prorůstat do větší hloubky. „Jámu pracovníci vyhloubí ručně, zarovnají okraje a odstraní zbytky betonu. Poté dno jámy zasypou kvalitní zeminou a vysadí strom. O vše se bude po dobu záruční lhůty starat zahradnická firma,“ dodala.