Lidé, kteří si městský byt opraví za své, nemají záruku, že v něm budou moci bydlet dál

„Přihlásili jsme se do výběrového řízení a prohlédli si byt, do kterého by bylo potřeba investovat zhruba sto tisíc korun. Jen oprava by nám zabrala tři měsíce a v nájemní smlouvě není žádná záruka, že by nám domovní správa bydlení prodloužila,“ postěžovala si žena, která tímto způsobem původně chtěla získat byt pro svého syna.

„Řekli nám sice, že pokud budeme v pořádku platit nájem, smlouvu nám automaticky prodlouží, ale jistotu nemáme žádnou. Dohoda na pouhý rok může být důvodem, proč do toho lidé nejdou,“ dodala.

Prostějovská radnice vyhlásila záměr výběrového řízení na obsazení částečně zdevastovaných bytů poprvé na jaře 2004. Od té doby proběhlo již devět kol, v nichž byty získalo 33 zájemců. Město tak ušetřilo téměř pět milionů korun, které použilo na opravy dalších bytů.

„Všechny nové smlouvy uzavíráme na jeden rok. Je to standardní postup,“ informoval Vladimír Průša, ředitel Domovní správy Prostějov (DS).

„Zatím se nestalo, že bychom nájemníkovi, kteří řádně platí nájemné a dodržuje domovní řád, smlouvu neprodloužili. Roční termín je pojistkou proti těm, kteří se nechovají, jak mají,“ vysvětlil Průša, do jehož kompetence hospodaření s bytovým fondem spadá.

Přesto mají lidé obavy, že byt, do kterého vloží úspory, pronajme město po roce někomu jinému. „Roční smlouva je pro nás pouze pojistkou proti neslušným nájemníkům, protože soudní spory v současné době netrvají měsíce, ale roky. Tím se prodlužuje doba, kdy někteří neplatí nájem a jsou třeba i hrubí k ostatním nájemníkům v domě,“ podotknul místostarosta Alois Mačák s tím, že radnici se toto opatření v praxi osvědčilo a proto o změně délky nájemní smlouvy zatím neuvažuje.

V tomto týdnu si dalších pět bytů nabídnutých bez pořadníku prohlédlo 37 zájemců. „Zatím podalo oficiální žádost jedenáct zájemců. Poptávka ale může být ještě vyšší, protože výběrové řízení desátého kola končí až v úterý příští týden,“ poznamenala vedoucí odboru kanceláře ředitele DS Marie Hájková.
V současné době eviduje DS ve své databázi 527 žádostí o přidělení obecního bytu. Délka čekací doby přitom závisí na požadavcích potenciálních nájemníků. V průměru se pohybuje okolo pěti let a nejdelší bývá v případě zájmu o byty 2+1, které patří mezi nejžádanější.