Hendikepované děti tak díky finančnímu prostředku nyní mohou nadále navštěvovat solnou jeskyni, absolvovat canisterapii (terapii se psy) nebo hipoterapii (terapii s koňmi).

Nadace Agel spolupracuje se školou Jistota již několik let. V loňském roce například přispěla na úpravu automobilu pro přepravu hendikepovaných žá­ků.

„Za příspěvek ve výši 35 tisíc korun velmi děkujeme. Jsou to velmi dobře vynaložené prostředky, protože vidíme spokojenost dětí i rodičů. Děti mají o psí návštěvy zájem a pohled z koňského hřbetu jim dává sebedůvěru a odvahu. Při terapiích jsou děti uvolněné a rozvíjí to u nich kladnou citovou vazbu ke zvířatům," nechala se slyšet ředitelka školy Jistota Marie Turková.

Do školy dochází mnoho dětí s kombinací mentálního, smyslového a tělesného postižení. Nadace Agel již před dvěma lety škole poskytla 20 tisíc korun, loni 30 tisíc korun.

„Věříme, že naše spolupráce bude pokračovat i nadále," vyjádřila se ředitelka nadace Denisa Rísová.