V úvodu autor knihy Josef Špidla vyjádřil svou radost nad shledáním se svou učitelkou dějepisu paní Bělkovou. Po pětapadesáti letech jí tak mohl kytičkou růží poděkovat za probuzení lásky k dějepisu, touhy poznávat a dostávat na povrch světa pravdy, nalezené v historických pramenech.

„Byl to pilný a pozorný žák, dobře se učil a nevyrušoval. Ale vždycky se mě dokázal zeptat na něco, co jsem nevěděla,“ vzpomíná na školní léta Josef Špidly jeho učitelka. „Byla jsem tehdy mladá a uvádělo mě to do rozpaků. Pořád si vybavuju hodinu, kdy se ptal, jestli Milota z Dědic, na němž ulpěla pohana zrádce Přemysla Otakara II., byl z těch Dědic u Vyškova,“ popisuje dávnou historku paní Bělková.

V obecním domě se sešlo na pět desítek posluchačů, pro které autor připravil dvouhodinovou exkurzi na Moravu sedmnáctého století. Poutavou formou připomněl nejen historické milníky jako např. Rudolfův majestát, defenestraci, bitvu na Bílé hoře, ale taky posluchačům poodkryl oponu událostí na Moravě, o kterých učebnice dějepisu, Bůhví proč, mlčí.
Krvavý měsíc na horou Liliavou je pátá kniha tohoto osmašedesátiletého vyškovského rodáka, původním povoláním učitele, poté novináře a nyní spisovatele.

„Momentálně zpracovávám téma z roku 1753 o požáru Vyškova. V archivu jsem narazil na soudní spis se žhářkou, která požár založila,“ prozrazuje téma své příští knihy Josef Špidla. „Obsáhlý spis obsahoval nejen výpovědi její, rodiny a svědků, ale popisuje její život až do samotného konce na popravišti v Brně, kde byla za svůj čin upálena.“

Na závěr besedy pozvala místostarostka Dagmar Pavlíková přítomné na malé občerstvení, které připravily místní pekařky.

„Je vidět, že téma historie Moravy lidi oslovilo,“ hodnotila hojnou účast Dagmar Pavlíková.

Autorka: Adéla Palíšková