Půjde k zemi, nebo zůstane stát? Fámy kolující mezi veřejností okolo budoucnosti Místního nádraží nabízejí několik možností. Majitel výpravní budovy z konce předminulého století Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) předložil zástupcům města tři varianty – prodej, rekonstrukce a demolice. Teď je řada na vedení radnice, jak se k osudu krásné, ale dosluhující budovy postaví.

Tři varianty

Koncem minulého týdne, se uskutečnila schůzka mezi zástupci města a vedení SŽDC. Zúčastnili se jí primátor František Jura, náměstek primátora Jiří Rozehnal, generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda, náměstek pro modernizaci dráhy Mojmír Nejezchleb a ředitel Oblastního ředitelství SŽDC Olomouc Ladislav Kašpar.

"Na schůzce byly projednány varianty řešení žst. Prostějov Místní nádraží s možností ponechání celé bývalé výpravní budovy a odprodej městu. Druhá varianta ubourání poloviny výpravní budovy s poštou a rekonstrukce zbylé části. V této variantě by SŽDC zbytek budovy zrekonstruovala a nabídla nevyužité prostory k nájmu pro město nebo další subjekty. Třetí variantou je demolice celé výpravní budovy," sdělil Deníku Marek Illiaš, tiskový mluvčí SŽDC.

HLASUJTE V ANKETĚ POD ČLÁNKEM, KTEROU VARIANTU BY JSTE ZVOLILI VY?

Zodpovědně vše zvážíme, zní z radnice

Město se zatím k nabídce staví neutrálně.

"Obdrželi jsme návrh několika řešení. Jedná se ale o řešení v řádech let, nikoliv měsíců. My to teď musíme zvážit a analyzovat. V současnosti se jedná opravdu pouze o hrubé nárysy. Mohu všechny ujistit, že k tomu přistoupíme s největší vážností a zodpovědností," vyjádřil Jiří Rozehnal, jenž na přímý dotaz Deníku jestli hrozí demolice odpověděl: "Samozřejmě záleží na podmínkách, jaké si SŽDC stanoví. Ty zatím nevíme. Poprosím o trpělivost a nějaký čas."

Majitel výpravní budovy přislíbil další spolupráci.

"SŽDC vypracuje v rámci zpracování záměru projektu jednoduchou studii všech tří variant včetně návrhu výstavby nové výpravní budovy velikostně odpovídající významu železniční stanice a předloží ji Magistrátu města. Magistrát tuto studii předloží zastupitelům města, kteří rozhodnou, ve které variantě pokračovat," nastínil další průběh mluvčí Marek Illiaš.

Matyášek k věci

Osud historické dominanty města není lhostejný ani lídrovi hnutí Na rovinu!

"Pokud jde o budovu Místního nádraží, je pro mne prioritní záležitost, aby budova zůstala zachována a opravila se pro další využití. Varianta předání městu se mi zdá jako nejvýhodnější. Pokud by SŽDC budovu likvidovala, bude muset vynaložit nemalé náklady. Proto se mi zdá jako nejvýhodnější pro Prostějov i SŽDC varianta předání městu za symbolickou cenu, nebo za polovinu likvidačních nákladů, které by SŽDC městu uhradila za převzetí místo likvidace. Město Prostějov by budovu mohlo opravit a dále využít," komentoval pro Deník Aleš Matyášek, který navrhuje městu i další případné využití diskutované budovy.

"Mám za to, že se nabízí využití budovy jako sídla Domovní správy, s.r.o., která v současné době sídlí v prostorách Zámku. Lokalita Místního nádraží daleko více vyhovuje komunikačním potřebám Domovní správy s občany našeho města. Jsou zde vhodné parkovací plochy. Rekonstrukcí by se mohly vnitřní prostory daleko lépe přizpůsobit provozu městského podniku, který pro občany zajišťuje řadu služeb. Prostory zámku by se uvolnily pro využití, které daleko lépe odpovídá jeho významu a umístění," uzavírá Matyášek.