„V přívalových deštích a v bouřkách se mohou vyskytnout lokálně úhrny kolem 60 milimetrů během krátké doby,“ varuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Při přívalových deštích hrozí možný intenzivní odtok vody ze svahů, rychlé rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem.

Nárazy větru pak mohou lámat větve a vyvracet stromy. Nebezpečí představují také kroupy a blesky. „Lze očekávat výpadky v energetice, problémy v dopravě. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami,“ upozorňuje ČHMÚ.

Na Šumpersku, Jesenicku a v části Olomoucka, Šternbersku a Uničovsku, platí povodňová výstraha, a to od sobotní 18. hodiny do pondělních 6:00. V některých říčních profilech by vlivem vydatných srážek mohly být dosaženy první, tedy nejnižší stupně povodňové aktivity.

„Hrozí vzestupy hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Je možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu. Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku,“ varuje ČHMÚ.