Příkladem můžou být Lešany. Se čtyřmi sty obyvateli je tato obec největší na Prostějovsku, kde neexistuje žádná kandidátka. O zastupitelstvo tu usiluje devět různých lidí. Ani jeden není členem politické strany, všichni tak kandidují čistě sami za sebe.

Tento postup je ale většinou doménou menších obcí. A činí tak obvykle vesnice na severu Prostějovska. Posuďte sami: Hačky, Polomí, Ochoz, Raková, Rakůvka. Všechny tyto obce se nachází v severní části bývalého okresu Prostějov a spojuje je jediné: mají do tří set obyvatel.

Pojetím voleb se ale kandidáti v některých věcech liší. Zatímco třeba v Lešanech kandidují skutečně pouze jednotlivci, jinde jsou to jednotlivci i strany.

Příklad Hačky

Příkladem můžou být Hačky. Při přepočítání počtu obyvatel a počtu kandidátů vyjde, že do zastupitelstva tak jako tak usedne téměř každý desátý obyvatel malé vesničky.

Zajímavostí ale je, že zde existuje jedna kandidátka vedená místním starostou a proti ní kandidují dva samostatní uchazeči o zastupitelstvo.

Podobné je to pak i v Biskupicích, které se však vymykají svou polohou - na rozdíl od ostatních jmenovaných obcí se totiž nacházejí východně od Prostějova. Systém je zde však stejný jako v Hačkách.

O křesla zastupitelů zde usiluje jedna strana, Nezávislí kandidáti, a proti nim stojí osamocená kandidatura Martiny Krestýnové.

V Polomí zase mezi kandidáty je pouze jeden, který má stranickou příslušnost - lidoveckou. A kandiduje tak prakticky proti všem ostatním.

Obvyklejší než kandidatura „proti všem“ však je, když na menších obcích kandidátky vůbec nejsou a do zastupitelstev tak míří jednotlivci - jako třeba v Rakové a Rakůvce či také Ochozi na Prostějovsku.

Ve vyjmenovaných obcích pak přitom téměř výhradně platí jedno pravidlo: zájemců o zastupitelstvo je přesně tolik, jako křesel v tomhle orgánu.

Ve výsledku si tak mohou po zveřejnění výsledku voleb kandidáti maximálně porovnávat množství preferenčních hlasů. O to, zda budou mít možnost rozhodovat o dění v obci se bát nemusí.