Stovky parkovacích míst. Jedna z nejfrekventovanějších prostějovských ulic Újezd, se dočká úplně nové podoby. Městští radní nechali odborem rozvoje a investic zajistit zpracování Studie dopravního terminálu Újezd.

„Předmětem studie je dopravně technické posouzení prostorových poměrů v lokalitě při východní straně ulice Újezd pro výstavbu dopravního terminálu a kapacitního parkovacího objektu. Terminál bude sdružovat městskou, příměstskou a regionální autobusovou dopravu směr Brno a Zlín, včetně linek ze zastávek v ulici Lidická, které by měly být terminálem nahrazeny,“ vysvětluje náměstek primátora Jiří Rozehnal s tím, že součástí řešení je i návrh dvouúrovňového parkovacího objektu o 173 parkovacích stáních.

Další parkovací místa přímo v terénu.

„Studie řeší i úpravy okolních komunikací s návrhem rekreačních a pobytových ploch s možným vybudováním dalších 107 parkovacích míst na úrovni terénu," dodává náměstek Rozehnal. Zpracovatelem studie je ostravská společnost RSE Project s.r.o..

Na akci Dopravní terminál Újezd a parkoviště – projektová dokumentace, je v rozpočtu města pro letošní rok vyčleněno 450 tisíc korun. Na zpracování studie bylo čerpáno 266,8 tisíc korun.