Organizačně zajišťoval akci místní Kulturní klub a úvodního slova se ujal určický starosta Petr Kouřil.

"Přeji vám všem pohodu, radost v uspěchané době a načerpání sil a vykročení správnou cestou," převzala mluvnickou štafetu Lenka Buřtová, vedoucí Kulturního klubu.

Určické rozsvěcení stromu není jen o jediné události. Současně probíhá i prodejní výstava, zpěvem oblažila přítomné místní rodačka Kateřina Cetkovská, po níž následovala vystoupení dětí z mateřské a základní školy.

Hlavní událost, na kterou se zvláště ti nejmenší těšili nejvíce byla opět stylová.

Anděl přijel v sedle kobylky Arveny, samozřejmě v doprovodu Mikuláše i čerta. Pekelný vyslanec táhl plně naložený trakař s dárky.

Na závěr pak vytryskl nad rozsvíceným stromem i několikaminutový ohňostroj.

"Musím poděkovat členům našeho hasičského sboru, bez nichž by se taková akce uspořádat nedala. Ruku přiložili i zahrádkáři, členové hospodářského družstva, učitelský sbor ze školy i školky a také spousta dobrovolníků. Jim všem patří obrovské poděkování," vyjádřila vděk Lenka Buřtová a všem občanům popřála do roku 2018 pevné zdraví, hodně štěstí, dobré sousedy a kolegy, v partnerském životě lásku, porozumění a toleranci.