Vítání se ujala náměstkyně primátora Milada Sokolová, která přála rodičům a miminkám jen to nejlepší do života. „Rodičům přeji dostatečně pevné nervy, které jsou při výchově potřeba. Dětem přeji, aby vyrůstali v láskyplném prostředí a aby měly dostatek moudrosti,“ uvedla na úvod.

Ve třech časech se rodiče scházeli v obřadní síni, aby se mohli zapsat do památeční knihy města Prostějov. Dostali také první knížku pro svoji ratolest, růži a finanční hotovost.

„Přeji si, aby z vás vyrostli dobří lidé prospěšní své rodině a městu,“dodala Martina Drmolová, vedoucí oddělení DUHA.

Důležitost okamžiku podtrhly svým vystoupením žákyně ze základní školy Edvarda Beneše v Prostějově, které do kouzelné atmosféry přispěly svým zpěvem.