„Elektrická energie, která bude v baterii akumulovaná, bude využitelná při výkyvech distribučních soustav nebo při zvýšené poptávce po energii. Baterie s kapacitou deset megawatthodin například dokáže během výpadku dodávek proudu zásobovat po dobu jedné hodiny dvacet tisíc domácností,“ uvedl Vítězslav Skopal, zakladatel Solar Global.

Bateriové systémy pro akumulaci energie mají do budoucna obrovský potenciál. Také vedení obce, kde úložiště vyroste, tento projekt vítá.

„Firma Solar Global a jí vlastněná společnost FVE 34 v katastru naší obce provozuje fotovoltaiku, částečně na pozemcích obce a částečně na pozemku, který odkoupila před výstavbou od dvou občanů z obce. Na tomto vlastním pozemku hodlá umístit zmiňované bateriové úložiště a připojit jej na rozvodnou stanici v Konici“ řekl k výstavbě Martin Bílý, starosta Ochoze.

Bez zásadního vlivu na okolí

Bateriové úložiště by pak nemělo mít ani vliv na život v obci. Dotčený pozemek se totiž nachází přibližně pět set metrů od zástavby a jiná zástavba okolních vesnic blíž není.

„Nepředpokládám, že by umístění úložiště mělo zásadní vliv na okolí. V projektu je také počítáno s ozeleněním okolí místa,“ doplnil starosta obce.

Podle jeho slov má obec s firmou kladné zkušenosti a z provozu fotovoltaiky také významný příjem do obecního rozpočtu.