Obě začínají v Konici, obě u vlakového nádraží. Turisty z města dovedou do Stražiska ale také do dalších míst.

„Impulzem byl čtyřicátý ročník turistické akce Konické střapáce,“ uvedl předseda prostějovských značkařů.

O nové trasy ho požádali přerovští turisté. Výsledkem bude žlutě značená cesta z Konice přes Runářov do Stražiska.

A také další trasa, která lidi zavede kolem konických rybníků taktéž do Runářova.

„Trasy vybíráme buď podle podnětů nebo z osobních zkušeností. Důležité je, aby se po cestě nacházely nějaké zajímavosti a aby pokud možno nenutila značka nikoho jít po silnici,“ vysvětlil Dostál.

Cesty kolem konického zámku

Jeho úmysl, který se už nyní podařilo i uskutečnit, kvituje třeba Radka Lexmanová z konického informačního centra. To sídlí v zámku, kolem něhož právě jedna z nových tras vede.

„Rozhodně to pomůže turistice. Jsem za to moc ráda, protože turisty přivede přímo k nám do centra,“ uvedla Lexmanová.

Na Konicko už nyní turisty lákají desítky kilometrů značených tras které je zavedou do skal Zkamenělého zámku, do Přírodního parku Kladecko nebo za výhledy k Šubířovu.

„Není zde moc míst, kam by se s pomocí značek lidé nepodívali,“ poznamenala Lexmanová.

V mapách je zatím nehledejte

S některými lokalitami mají ale turisté problém.

„Jsem ráda, že přibude nová trasa. Na druhou stranu bych ale uvítala obnovení cesty z Pohodlí do Stínavy. Značená je sice trasa dobře, samotná cesta ale chybí,“ poznamenala jedna z turistek Bohuslava Bohanesová.

Ona ani její kolegové však zatím v mapách ani na internetu trasu nenajdou.

„Zatím trasy v žádné mapě nehledejte. I na internetové budou s určitým zpožděním a papírová půjde pravděpodobně letos do tisku,“ upozorňuje Ivan Dostál.