Na Noc kostelů se chystají i mimo Prostějov. Zajímavý program připravili třeba farníci v Tištíně. Návštěvníci si poslechnou varhanní koncert a dozví se také něco o historii chrámu, v kostele najdou nějakou dobrotu k zakousnutí.

Poprvé se Noci kostelů účastní například vranovická farnost. Lidé si prohlédnou raně gotický kostelík svaté Kunhuty i s výkladem o jeho historii. Zaposlouchají se také do varhan a povídání o tomto královském nástroji.

„Po celý večer bude možné se setkat s knězem a také nahlédnout do matriky a zjistit si datum křtu, svatby či biřmování. Každého návštěvníka navíc vyprovodíme domů s malým dárkem," slíbil farář Pavel Vágner.

V Husově sboru uslyší lidé oratorium Jan Hus v podání Richarda Pachmana. „Je to představení, v němž je zobrazen Hus před kostnickým koncilem. Myslím, že dobře přibližuje toto citlivé téma dnešním lidem," říká husitský duchovní Miloš Košíček.

Upozornil na to, že uvedení oratoria podpořil prostějovský Okrašlovací spolek, ale také na změnu v původně avizovaném programu.

„Myslím ale, že je velmi zajímavá. Místo punkrockové kapely Vaškův věšák vystoupí mezi devátou a desátou večer Divadlo plyšového medvídka s jednoaktovou loutkohrou Edgar. Je to decentní hororové dílko pro dospělé na pomezí snu a skutečnosti," naznačil farář Košíček.

Do kostelů pozvou duchovní i v Dobromilicích, Konici, Kostelci, Němčicích, Protivanově či Vícově.

Detailní informace najdou zájemci na interntových stránkách www.nockostelu.cz.

V minulém roce se v celé zemi otevřelo devět set třicet devět kostelů. Podobné akce probíhají letos ve stejném termínu i v Rakousku a na Slovenku. O týden později se v tomto roce poprvé zapojí také Estonsko. (pam)