Před třemi roky založil nadační fond Dobrý anděl, který pomáhá rodinám s rakovinou. A na provoz fondu věnoval i část peněz, které získal prodejem firmy.

„Na Prostějovsku už je téměř dvě stě lidí, kteří pomáhají. Za to jim patří poděkování," říká spoluzakladatel nadačního fondu Petr Sýkora.

Komu nadační fond Dobrý anděl pomáhá?

Pomáháme rodinám s dětmi, kde buď maminka, tatínek nebo některé z dětí trpí onkologickým onemocněním, a vlivem vážné nemoci se rodiny dostaly do složité finanční situace. Pomáháme i rodinám, kde děti netrpí rakovinou, ale jiným vážným dlouhodobým onemocněním. Je úžasné, že na Prostějovsku už je téměř dvě stě Dobrých andělů.

Kolika takovým rodinám z Prostějovska jste pomohli? A jak by měli rodiny v případě žádosti o pomoc postupovat?

Dobří andělé pomohli v regionu již 24 rodinám. Žádost o pomoc rodiny získají buď přímo v našem nadačním fondu, u sociálních pracovnic v nemocnicích nebo u svého onkologa. Stačí žádost vyplnit a těsně před odesláním požádat onkologa, případně i pediatra, o schválení. Příjemce pomoci pak nevybíráme. Pokud žadatel splní předem dané podmínky, tedy že dostaneme jeho žádost, už příští měsíc obdrží finanční pomoc.

Na co nejčastěji rodiny finanční příspěvky používají?

Na vitamíny, dopravu, nezbytné úpravy v domácnosti a další nové nečekané výdaje, které život ohrožující a dlouhodobé onemocnění provázejí.

Co by měli udělat lidé, kteří chtějí nemocným prostřednictvím nadačního fondu pomoct?

Stačí se zaregistrovat na webových stránkách www.dobryandel.cz a v ten moment se člověk stane „Andělem". Jamile nastaví trvalý platební příkaz na libovolnou částku, stane se „Dobrým" andělem. Člověk získá unikátní andělské číslo a heslo, aby se mohl podívat konkrétně, které rodině pomáhá. Navíc má jistotu, že celý jeho dar dorazí rodinám nemocných.