Na seznamu bylo celkem šedesát dárců, kteří krev darovali dvacetkrát až čtyřicetkrát.

Na slavnostním předávání plaket tak nechyběly ani zástupci nemocnice a za město dorazil pan Pavel Smetana. „Srdečně vám děkuji. Sám jsem poznal, že je tato pomoc opravdu důležitá, když jsem byl na operaci,“ uvedl na úvod.

„Předávání ocenění probíhá dvakrát ročně. Jedná se o bezplatné dobrovolné dárcovství. Stříbrné je za dvacet odběrů, zlaté potom za čtyřicet,“ prozradila Lenka Černošková, ředitelka Červeného kříže Prostějov.


Podle zjištěných informací nejčastěji darují lidé v průměrném věku čtyřicet let a většinou se jedná o obyvatele vesnic na Prostějovsku. Převážná část dárců jsou muži. Proto nikoho nepřekvapilo, že v sále bylo žen opravdu málo.

„Snažíme se touto formou dárcovství dále propagovat. Bronzové ocenění se předává přímo v transfuzních stanicích,“ dodala Černochová.

Slavnostní chvíli ještě více umocnilo vystoupení žáků prostějovské základní umělecké školy. Dárci krve byli obdarováni nejen plaketou, ale také dostali dárkovou tašku.