„Dnes už začali dělníci s přípravnými pracemi. Chystají staveniště a připravují si příjezdové cesty, aby mohli začít s kopáním základů pro kamennou hráz. Ta bude pojízdná pro techniku a lidé se po ní budou moct procházet," informovala v pondělí Gabriela Tomíčková, mluvčí Povodí Moravy.

Hráz dlouhá sto deset metrů a široká čtyři metry oddělí mokřad od přehrady a zajistí udržení vody, která je nutná pro růst mokřadní vegetace.

„Vhodná kombinace vodního a mokřadního biotopu v této litorální zóně dokáže částečně odstranit zvýšený přísun živin ve vodě," upřesnil Jan Hodovský, který je pověřený výkonem funkce generálního ředitele Povodí Moravy.

Stavba hráze by měla být hotová do konce roku. Po ní se vodohospodáři pustí do modelování terénu a koryt potoků Hloučela a Kleštínek.

„Na jaře příštího roku pak osadíme litorární pásmo vhodnou vegetací. Na vysazení rostlin budeme spolupracovat s ochranářským občanským sdružením. Mokřad je budovaný tak, aby byl stabilním prostředím, nevysychal nebo nevymrzl," uvedla Gabriela Tomíčková.

Na jaře se vrátí do přehrady škeble

Na konci jara se do přehrady vrátí škeble a velevruby, rybáři pak následně začnou se zarybňováním plumlovské přehrady.

„Pokusí se dosáhnout co největší rovnováhy mezi nedravými a dravými rybami. Dravé ryby budou moct alespoň po určitou dobu regulovat početnost drobných kaprovitých ryb, které se úspěšně množí," vysvětlila mluvčí Povodí Moravy.

Napouštění plumlovské přehrady stále pokračuje.

„V současné době je hladina vody v nádrži na téměř dvě stě sedmdesáti metrech nad mořem, nádrž se napouští přes srážedla fosforu," uvedla Gabriela Tomíčková.

S vypouštěním plumlovské přehrady začalo Povodí Moravy v září 2009. Koncem roku 2010 zahájili stavbaři bagrování dna a loni na podzim začali s rekonstrukcí návodního líce a vypouštěcí věže.

„I po vybudování všech opatření bude na nádržích v Plumlově kvalita vody vždy závislá především na teplotách, velikosti průtoků a kázni obyvatel okolních obcí," uzavřela mluvčí vodohospodářů­.