Vzhledem k tomu, jakými cestami se ubíral jejich osud není divu že občas mají problémy ve škole. Starší z nich musel dokonce loni dělat reparát ze dvou předmětů. Protože tatínek je spíš přes techniku, učil se s ním rodinný známý.

„Naštěstí to byla čeština a dějepis, což jsou tak jediné dva předměty, které bych mohl někoho doučovat," prohlásil Ivan Čech, který hned také chlapcům začal shánět řádné doučování třeba i z jiných oborů. Zjistil ale, že mnoho možností není.

Protože jsou kluci zdraví, nemají žádné postižení, nepatří mezi přistěhovalce, ani k žádné menšině je pro ně těžká pomoc. Jejich otec si totiž nemůže dovolit zaplatit sto padesát nebo dvě stě korun na hodinu člověku, který doučuje za výdělek. I levnější studenti, kteří se někdy vejdou třeba do stokoruny jsou pro něj nedostupní.

Romodrom a Člověk v tísni

Naštěstí však pomoc při vzdělávání poskytuje řada humanitárních organizací. Ve své nabídce ji má třeba sdružení Romodrom. „Podle názvu by se mohlo zdát, že se specializujeme na Romy. Ti tvoří sice největší část klientů, ale v propozicích máme péči o sociálně či kulturně znevýhodněné a je jedno jaké barvy pleti," uvedla Kateřina Fejfarová, která má ve sdružení na starosti vzdělávací programy. Jenže ani tak zde kluci pomoc nenajdou.

„Problémem je, že jsou z Prostějova a ten má na starosti Člověk v tísni. My doučujeme po vesnicích v okolí," vysvětlila Fejfarová.

Člověk v tísni je však doslova zavalen žádostmi o doučování.

„Mám tady pořadník na dvě stránky. To je takových zhruba patnáct dětí. Může se stát, že se mi hodně dětí odhlásí. ale jistota nebo aktuální řešení situace to není," podotkla koordinátorka Jana Světlíková.

Co radí magistrát?

Ani magistrát žádný speciální program na pomoc při vzdělávání nemá. Ani to ostatně není technicky možné.

„Záleží to především na školách, kteří mají své pedagogické asistenty či doučovací kroužky. Jak spolupracujeme s různými organizacemi, kde pracují dobrovolníci. Kromě člověka v tísni či Romodromu je to třeba sdružení Žebřík. To se ale specializuje na cizince, takže ani to není tento případ. Vím, že někteří penzionovaní učitelé poskytují tyto služby zdarma i mimo zmíněné organizace, tak snad by se mohlo podařit najít někoho takového," míní Jaroslav Svozil, vedoucí odboru sociálních věcí prostějovského magistrátu. (pam)