„Metodika ministerstva bude doporučením, jak provádět biotechnologická opatření v přírodě. Například se bude zabývat budováním nadchodů a podchodů, které zvěři možní migrovat krajinou a vyhnout se střetu s automobily,“ popsal Ivan Zwach, který má v Prostějově odbornou firmu, jež se zabývá praktickou ochranou přírody a krajiny či ekologií na stavbách.

Tůňky pro obojživelníky

Jeho rady využívá i Povodí Moravy, které chystá revitalizaci Podhradského rybníka v Plumlově.

„Vedení tohoto státního podniku mě oslovilo, abych spolupracoval na ozdravění Podhradského rybníka. Dohodli jsme se, mimo jiné, na vytvoření tří mělkých tůní, jež poslouží jako plochy k rozmnožování obojživelníků. Využijí je skokani, ropuchy, rosničky a čolci,“ popsal Ivan Zwach.

Tůně by měly napomoci vzrůstu populací těchto chráněných živočichů, jichž v přírodě na okrese dlouhodobě ubývá.

„Předpokládáme, že do ozdravění Podhradského rybníka, které začne těžbou nánosů, se bagry pustí na sklonku letošního roku,“ uzavřel Zwach.

Mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová ale upozornila, že projekt revitalizace Podhradského rybníka závisí na zisku státních a evropských dotací.