Automatickým skladem se 24 tisíci paletovými místy chce společnost Hella řešit současnou situaci, kdy využívá osm skladovacích lokalit. Za 24 hodin mezi nimi průměrně projede šedesát nákladních aut.

Nové logistické centrum umožní další rozvoj firmy, mimo jiné by díky němu měl o třetinu klesnout provoz vozidel a omezit se provoz v ulici Za Penzionem. Do skladů má vést nový přímý sjezd z jižního obchvatu.

Problematikou skladu se již v červnu zabývali mohelničtí zastupitelé. Po vzrušené diskusi pověřili starostu zadáním posudku dopadu výstavby skladové haly na krajinný ráz. Na zářijovém zastupitelstvu však dostali na stůl návrh na odvolání červnového usnesení.

Pro revokaci usnesení nevidí prostor zastupitel Luděk Pivoňka.

„Myslím, že posudek máme zadat, protože lokalita je velmi citlivá. Je tam bytová výstavba a další bude probíhat. Lidé investovali nemalé prostředky, aby měli bydlení odpovídající jejich potřebám. Jsem si téměř jistý, že stavba v okamžiku, kdy začne být realizována, vzbudí velkou vlnu nevole,“ řekl.

Vyřazená sanitka s novým polepem, kterou jeseniční strážníci odváží silně opilé lidi na protialkoholní záchytnou stanici.
Jeseník si pochvaluje nový vůz na odvoz opilců. Tímto jedou 90 km na záchytku

Podle jeho názoru může nespokojenosti obyvatel město předejít tím, že vyčerpá veškeré možnosti, aby se k záměru vyjádřily odborníci.

„Pokud zadáme nezávislý posudek o dopadu stavby na životní prostředí a pokud nám posudek řekne, že je výstavba v pořádku, můžeme těm občanům říct, že jsme udělali všechno pro to, abychom se zastali jejich práv a dobrali se reálných informací,“ objasnil.

K výstavbě skladu se v druhé polovině července uskutečnilo jednání mezi představiteli města a firmy Hella. Jeho výsledkem bylo snížení výšky budovy z 32 na 28 metrů.

V polovině srpna prezentovali zástupci firmy záměr na radě města. Radní následně souhlasili, aby o stavebním povolení skladu rozhodla pouze státní správa s tím, že město Mohelnice nebude ke stavbě vznášet žádné námitky.

Výstavbu skladu akceptovaly dva posudky: jeden zadaný společností Hella, další objednaný odborem životního prostředí mohelnické radnice, který vypracovala Agentura ochrany přírody a krajiny.

Podle starosty Mohelnice by zadání v pořadí již třetího posudku výstavbě v konečném důsledku nezabránilo.

„V době, kdy jsme rozhodovali (v červnu, pozn. red.), nebyl výsledek posudku Agentury pro ochranu přírody, byl znám jen posudek firmy Hella. Jenže mezi tím odbor životního prostředí zadal nezávislý posudek. Bojovat můžeme, ale jsou to větrné mlýny. Ať nám vyjde posudek jakkoli, věc bude posuzovat krajský úřad, který stavbu na základě dvou existujících posudků potvrdí. My jen způsobíme společnosti Hella komplikace, odsunutí termínu výstavby a zbytečně vyhodíme padesát tisíc korun za posudek, který necháme zpracovat,“ řekl Pavel Kuba.

Podle zastupitele Martina Budiše se situace během uplynulých tří měsíců změnila.

„Usnesení, které jsme přijali, vnímám tak, že pro zástupce společnosti Hella vznikl důvod jednat s vedením města. Ta jednání proběhla. Na základě prezentace jsem si zhmotnil ty výškové metry. Stavba i přes to, jak ty metry zní hrůzostrašně, z mého subjektivního pohledu subjektivně až tak krajinný ráz nenarušuje,“ řekl.

Pro revokaci hlasoval i jeho kolega Tadeáš Bača.

„Pokud halu společnost nepostaví takhle na výšku na svém pozemku, který je už v dnešní době zastavěný, tak ji dost možná nepostaví vůbec, což možná připraví město o pracovní místa. Nebo ji postaví někde jinde na orné půdě a bude to zase placatá nízká hala. Orná půda je myslím cennější než pohled na socialistické sídliště,“ řekl.

Většina zastupitelů revokaci nakonec podpořila.

Sklad firmy Hella nebude jedinou novostavbou v mohelnické průmyslové zóně. Jen o pár desítek metrů dál, na druhé straně obchvatu, již rostou rozlehlé haly firmy Fenix.

„Nejedná se o pouhé rozšíření skladových kapacit, ale výstavbu nového výrobně-skladového areálu, zaměřeného na CNC výrobu konstrukčních prvků pro stavebnictví, výrobu plastových dílu metodou aditivních technologii a skladovací kapacity,“ přiblížil jednatel firmy Vlastimil Tošenovský.