Shodou okolností se stavba nachází hned naproti nové hasičské zbrojnice. S hasiči však nemá nic společného.

Při příjezdu do Konice nepřehlédnete několik bagrů a dalších strojů, které pracují na výstavbě nové cesty. Mnozí lidé si pak myslí, že se jedná o nový příjezd k hasičské zbrojnici. Tento projekt je však mnohem starší a vedení města Konice ho v rámci pozemkových úprav schválilo už v roce 2010.

„Cílem této stavby je zpřístupnění okolních zemědělských pozemků. Dojde také ke zlepšení situace týkající se odvedení dešťových vod. Po dokončení stavby bude zlepšena dopravní dostupnost v dané lokalitě, kdy polní cesta může sloužit pro odvedení dopravy z centra města v nouzových situacích, například při dopravních nehodách,“ uvedla Monika Machtová, tisková mluvčí pozemkového úřadu České republiky.


„Stavba nesouvisí s výstavbou nové hasičské stanice pro profesionální jednotku z Konice, která vyrostla ve stejné lokalitě na jižním okraji města,“ dodala.

Celková cena stavby, kterou provádí firma SWIETELSKI stavební s r.o., je téměř osm milionů korun. Stavba bude za předpokladu vhodných klimatických podmínek dokončena do konce listopadu.Dělníci opraví stávající nezpevněnou polní cestu, která bude nově vybudována jako zpevněná cesta s asfaltovým povrchem. Bude doplněna o nezpevněné krajnice se záchytným příkopem pro odtok vody. Během výstavby polní cesty dojde rovněž k rekonstrukci mostku přes tok Romže.

„Státní pozemkový úřad v Olomouckém kraji doposud zrealizoval pozemkové úpravy za více než 573 milionů korun. Z toho na výstavbu polních cest připadlo téměř 364 milionů,“ dodala na závěr Monika Machtová. (trn)