Jak je vlastně historie tohoto náměstí?

Ve středověku stávalo až za městskými hradbami, to znamená na předměstí. Původní měšťanské centrum zabíralo jen oblast kolem hlavního prostějovského náměstí. U Atria pak stávala městská brána.

Jaký účel plnilo?

Šlo o přirozenou spojnici území kolem Petrského náměstí, mimochodem nejstaršího centra pravěkého osídlení, a středu města.

Čím je náměstí E. Husserla pozoruhodné?

Architekturou některých domů. Konkrétně jde o rohovou stavbu směrem do Netušilovy ulice, nemovitost, kde je fotoateliér Ševčík, a takzvaný Valův dům, jenž je dnes značně oprýskaný. Jde o dobrou lokalitu, nejcennější část vnitřního města.

Co si myslíte o projektu jeho přestavby?

Náměstí řemeslníci upravovali naposledy v polovině třicátých letech minulého století. Chtělo by to s ním zase něco udělat. Projekt posunutí středového ostrůvku jsem ale neviděl, tudíž ho nemůžu nijak komentovat.

Co vám v této oblasti nejvíc vadí?

Je to Trio, ta červená kostka. Zavazí tam.