Průvodcovská dvojice složená z Evy Suchánkové a Ivana Čecha na letošní první vycházce pozvala milovníky procházek do domu U měsíčka. „

Dům pochází z patnáctého století, o čemž svědčí dochovaná gotická ostění v průjezdu a obchodě. V průběhu doby se zde vystřídalo mnoho různých řemesel, bylo zde mydlářství, pekařství, lékárna a v devatenáctém století i knihtiskárna. Protože to byl také dům právovárečný, tak ve dvoře stával pivovar,“ dal nahlédnout do zajímavých osudů domu Čech.

Dům U měsíčka se pyšní ale ještě jednou zláštností.

„V roce 1840 sjednal jeho majitel pojištění proti požáru. Jako první v Prostějově,“ podotkl Čech. (pam)