„Z výsledků ankety, která proběhla na webových stránkách města, vychází, že většina respondentů (81%) projevila zájem o možnost služby sdílených kol. Zjištění zájmu občanů byl prvním krokem k realizaci této služby lidem našeho města,“ uvedl primátor města Prostějova František Jura.

Jedná se o službu, která je nedílnou součástí schváleného dokumentu Koncepce Smart Prostějov/Manuál chytrého města.

Sdílení kol by mělo být zdarma.

„Pro zavedení této služby hovoří například i to, že ve městě máme silně rozvinutou síť cyklostezek. Navíc jako za podpůrnou službu můžeme považovat i aktuálně realizované uzamykatelné boxy na kola v budovaných dopravních terminálech. Také aktuální zájem soukromých investorů o vybudování bikesharingové sítě mluví sám za sebe,“ nastínil dále situaci náměstek primátora Jiří Pospíšil.

V současné době byla ustanovena pracovní skupina, která se bude problematikou bikesharingu v Prostějově dále detailněji zabývat.

"Chceme na jaře zahájit pilotní projekt, který by měl trvat nějaké tři až čtyři měsíce. Počítáme zhruba se stovkou kol na deseti stanovištích. Kola se budou půjčovat zdarma a po této zkušební době celý projekt vyhodnotíme," informoval primátor Jura.

Náklady by se měly pohybovat v řádu sta tisíců korun a budou hrazeny z městské pokladny.