Přednášku o významu postní doby a duchovní obnovy zahájil tento pětašedesátiletý kněz jednoduchou životní moudrostí: „Všude se může žít dobře.“ Během duchovní obnovy se střídalo čtení a výklad evangelia, četlo se z listů papeže Františka, ale byl i čas na zamyšlení, ztišení a modlitbu.

Po společném obědě následovala vše svatá v kostele sv. Máří Magdaleny, kterou celebroval František Hanáček. Po ní kněz zažertoval, že jako vzrůstem malý Hanáček se rád podíval mezi skutečné Hanáky a poděkoval za vlídné přijetí.

Snad se účastníkům duchovní obnovy podařilo alespoň na chvíli zastavit, podívat se s odstupem na znamení která přicházejí do jejich života, zamyslet se, ale hlavně obnovit svůj vztah s Bohem. A pokud ne tak docela, mají před sebou další týdny až do Velikonoc.

Duchovní obnova v Němčicích nad Hanou Postní doba či půst je pro křesťany období přípravy na Velikonoce. Začíná Popeleční středou a trvá 40 dní, kromě nedělí. A právě v postní době, kterou zrovna celý křesťanský svět prožívá, by si věřící měli najít čas, aby sis srovnali a obnovili svůj vztah k Bohu, svůj život, promysleli pochybnosti, touhy, plány a nasměrování celého svého života.