Už po osmé hodině dorazili na farmu vrchoslavičtí školáci, po nich děti z mořické a vrchoslavické mateřinky. Živočišnou výrobou je provedl hlavní zootechnik Roman Palát.

Exkurze začala od nejmenších telátek, pokračovala porodnou, přes telecí teenagery až po dojírnu. Nechyběla ani výroba a ochutnávka jahodového koktejlu z čerstvého mléka. Největším tahákem bylo ale bludiště ze slaměných balíků. Starší děti jím probíhaly na čas, ty mladší doprovázely učitelky.

Vedení podniku, pozvalo na farmu i zástupce obcí v jejichž katastru působí, místní akční skupinu, své odběratele a dodavatele.

„Spolupráce s obcemi, kde vyvíjíme činnost funguje prakticky od vzniku našeho podniku,“ konstatoval v úvodu Jaromír Řezáč, předseda družstva.

„Hospodaříme na 1268 hektarech půdy, zaměstnáváme třiatřicet pracovníků a vytváříme roční obrat okolo sedmdesát dva milionu korun,“ popsal hlavní charakteristiky podniku jeho předseda.

„Dnešní akce má veřejnosti ukázat reálný zemědělský provoz a dnešní zemědělské hospodaření. Chtěli bychom také vyvrátit mýty, které se k laické veřejnosti dostávají nejen z reklamy, ale i z médií.“

Jeho slova podpořil hlavní agronom Stanislav Coufalík: „Díky živočišné výrobě ročně vyhnojíme čtvrtinu osevní plochy hnojem. Na čtrnácti procentech osevní plochy pěstujeme úrodnost zlepšující krmné plodiny. Tolik diskutovanou řepku ročně zasejeme na patnácti procentech ploch,“ dotkl se ožehavého tématu posledních let dlouholetý agronom.

„Řepka, pokud je správně zařazená do osevního postupu, docela dobře doplňuje obilnářský osevní postup,“ vysvětlil Coufalík. 

ADÉLA PALÍŠKOVÁ