„Méďo, Méďo, Méďo," skandovala drobotina, když se jeden z pořadatelů převlečený za chlupáče vydal na koloběžce závodit s malými jezdci na bicyklech. Kousek dál malovaly princezny dětem tváře.