Během setkání dárců, na kterém se podařilo objevit právě i hadí jazyk, se Českému svazu ochránců přírody podařilo narazit i na zajímavé druhy motýlů. Nejcennější z nich je pestrobarvec petrklíčový. Ten se nachází jen na několika místech severní Moravy. Na Prostějovsku jde po dlouhé době o záznam výskytu tohoto dříve běžného druhu lesního motýla. Dnes už patří mezi ohrožené druhy.

„Tato setkání pořádáme dvakrát za rok. Jsou to lidé, kteří přispěli na sbírku Místo pro přírodu. Prováděli jsme běžný monitoring, motýla jsem si všimla hned, ale konečné určení proběhlo až doma. Taková věc se musí vždycky konzultovat s odborníky, když máte fotografie,“ popsala koordinátorka veřejných sbírek Českého svazu ochránců přírody Martina Kišelová, která motýla objevila.

Bělá je pro tento druh ideálním místem, jsou zde otevřené vlhké louky, podmáčené a pravidelně kosené.

„Tento živočich u nás strašně rychle ubývá, louky se nechávají zarůstat nebo jsou koseny. Kdysi byl k vidění na jižní a střední Moravě a na některých místech v Čechách,“ informovala Martina Kišelová.V dané oblasti o výskytu tohoto druhu nebyl delší dobu žádný záznam.

To ale není jediný objev poslední doby v této lokalitě. Zaznamenán byl také výskyt modráska nejmenšího, prozatím neohroženého, který ale přežívá jen na několika lokalitách severní Moravy. Za zmínku stojí také babočka osiková a dva druhy ohniváčků, kteří patří mezi modráskovité, ale se žlutooranžovým zabarvením křídel. (kac)